Hopp til innhold

Rapportering av hendelser med ubemannede luftfartøy (droner og modellfly)

Enhver fartøysjef for ubemannede luftfartøy (droner og modellfly) har plikt til å rapportere om ulykker og hendelser som har ført til, eller kunne ha ført til alvorlig personskade, samt skade på et annet luftfartøy.

Rapportering til Luftfartstilsynet skal gjøres gjennom portalen aviationreporting.eu.

Rapporter om luftfartstilfeller er unntatt offentligheten og kan ikke deles utenfor Luftfartstilsynet. Du kan lese mer om dette her

Informasjon som rapporteres til Luftfartstilsynet kan ikke brukes til å straffe den som rapporterer eller er involvert i hendelsen, med unntak av grovt uaktsomt og forsettlig overtredelser. Rapportering er til for at vi skal lære av hendelsen og i luftfarten står prinsippet om «just culture» meget sterkt.

Ubemannede luftfartøy med maks avgangsvekt på 150 kg eller mer, følger samme rapporteringsplikt som bemannet luftfart etter forordning (EU) 376/2014.