ICAO – FNs luftfartsorganisasjon

International Civil Aviation Organization (ICAO) er FNs organisasjon for sivil luftfart. Hovedkontoret ligger i Montreal i Canada. ICAO har også regionale kontorer i Bangkok, Kairo, Dakar, Lima, Mexico by, Nairobi og Paris.

ICAO ble etablert i 1944 for å administrere håndhevingen av Chicago-konvensjonen, Convention on International Civil Aviation. 192 stater har sluttet seg til Chicago-konvensjonen.

I samarbeid med medlemsstatene og industrien utarbeider ICAO internasjonale standarder og anbefalinger (SARP – Standards and recommended practices). Det felleseuropeiske regelverket som gjelder for Norge er i stor grad basert på disse anbefalingene. Det er i dag 19 annekser til Chicago-konvensjonen.

ICAO ledes av Dr. Fang Liu fra Kina. Hun er inne i sin andre periode som generalsekretær, fram til juli 2021.

De nordiske land, sammen med Latvia og Estland, har felles delegasjon til ICAO, NORDICAO. NORDICAO består i denne perioden av tre representanter fra henholdsvis Sverige, Finland og Danmark.