Hopp til innhold

ICAO – FNs luftfartsorganisasjon

International Civil Aviation Organization (ICAO) er FNs organisasjon for sivil luftfart. Hovedkontoret ligger i Montréal i Canada. ICAO har også regionale kontorer i Bangkok, Kairo, Dakar, Lima, Mexico City, Nairobi og Paris.

ICAO ble etablert i 1947 for å administrere håndhevingen av Chicago-konvensjonen, Convention on International Civil Aviation. 193 stater har sluttet seg til Chicago-konvensjonen.

I samarbeid med medlemsstatene og industrien utarbeider ICAO internasjonale standarder og anbefalinger (SARP – Standards and recommended practices). Det felleseuropeiske regelverket som gjelder for Norge er i stor grad basert på disse anbefalingene. Det er i dag 19 annekser til Chicago-konvensjonen.

ICAO ledes av Mr. Juan Carlos Salazar fra Colombia. Han startet som generalsekretær 1. august 2021.

De nordiske land, sammen med Latvia og Estland, har felles delegasjon til ICAO, NORDICAO. NORDICAO består fram til høsten 2022 av tre representanter fra Finland, Island og Norge. Fra høsten 2022 endres dette til tre representanter fra Island, Danmark og Norge.

ICAO eLibrary

ICAO har etablert et digitalt bibliotek der man får gratis lesetilgang til traktater og konvensjoner innenfor luftfartsområdet. ICAO eLibrary inneholder også flere av anneksene til Chicago-konvensjonen og enkelte sentrale SARPer som manualer, håndbøker og dokumenter. Det forventes at antallet publikasjoner vil øke.

Bruk av ICAO eLibrary er gratis, men krever at man registrerer seg.

Her finner du ICAO eLibrary