RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 1 til 8 av 109

Høring – ny forordning (EU) 2021/116, "Common Project One"

Europakommisjonen har vedtatt en ny forordning, (EU) 2021/116, enkelt omtalt som «Common Project One».

12. mar 2021 - Høring avsluttet

Høring – EASA NPA 2020-14 ‘Simpler, lighter and better Part-FCL requirements for general aviation'

EASA gjennomfører nå høring av notifisering om endringsforslag (NPA) 2020-14 ‘Simpler, lighter and better Part-FCL requirements for general aviation’ (RMT.0678 – ...

21. jan 2021 - Høring avsluttet

Høring – endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1)

Luftfartstilsynet foreslår en endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1) knyttet til flygekontrolltjenestens ansvar overfor flyginger som følger egne g...

16. des 2020 - Høring avsluttet

Høring - utkast til forskrift om endring og oppheving av forskrifter på luftfartsområdet

Vedtakelsen av flere nye forskrifter på luftfartsområdet den siste tiden gjør at det ikke lenger er behov for tilsvarende eldre, nasjonale forskrifter. Luftfartst...

25. nov 2020 - Høring avsluttet

Høring - endringer i gjeldende regelverk om ytelses- og avgiftsstyring av flysikringstjenestene, som følge av Covid-19

Europakommisjonen har vedtatt en ny forordning, (EU) 2020/1627, som gjennomfører endringer i gjeldende regelverk om ytelses- og avgiftsstyring av flysikringstjene...

17. nov 2020 - Høring avsluttet

Høring - utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2021

Luftfartstilsynet har nå ute på høring utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2021. Forskriften fastsettes av Samferdselsdepartementet.

23. okt 2020 - Høring avsluttet

Høring – utkast til forskrift om luftfartsoperasjoner med luftfartøy som brukes til privatflyging eller luftsport

Luftfartstilsynet har sendt ut på høring utkast til forskrift med tittel «forskrift om luftfartsoperasjoner med luftfartøy som brukes til privatflyging eller luft...

23. sep 2020 - Høring avsluttet

Høring av forslag til ny forskrift om flyværtjeneste på norsk kontinentalsokkel

Luftfartstilsynet har på høring forslag til ny forskrift om flyværtjeneste på norsk kontinentalsokkel.

18. sep 2020 - Høring avsluttet
Side