RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 1 til 8 av 140

Høring fra EU-Kommisjonen: Reise – bedre vern for passasjerer og deres rettigheter

EU-kommisjonen arbeider nå med å revidere EUs regelverk for passasjerrettigheter.

28. des 2021 - Høring avsluttet

Høring – NPA 2020-12 New air mobility Deloppgave 2

Høring – NPA 2020-12 ‘New air mobility Deloppgave 2– privatflygersertifikater (PPL) for gyrokopter og ikke-kommersielle operasjoner (NCO) utført under visuelle fl...

08. des 2021 - Høring avsluttet

Høring – Gjennomføring av EU-Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1889 i norsk rett

Luftfartstilsynet gjennomfører med dette en høring av EU-Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1889 av 23. juli 2021 om endring av Rådsforordning (EF) nr. 9...

22. nov 2021 - Høring avsluttet

Høring – utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2022

Luftfartstilsynet har nå ute på høring utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2022. Forskriften fastsettes av Samferdselsdepartementet.

01. nov 2021 - Høring avsluttet

Høring - utkast til endring av forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen og spesifikk kategori

Luftfartstilsynet har på høring forskrift om endring av forskrift 25. november 2020 om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen og i spesifikk kategori (BSL A 7-2...

19. okt 2021 - Høring avsluttet

Høring fra EU-kommisjonen: Dronestrategi versjon 2.0

EU-kommisjonen arbeider nå med å oppdatere EUs dronestrategi. Strategien skal bygge videre på det felleseuropeiske systemet som alt er etablert for luftfart med d...

11. okt 2021 - Høring avsluttet

Høring – midlertidige restriksjonsområder i forbindelse med øvelse Cold Response 2022

Luftfartstilsynet har på høring et forslag til midlertidige restriksjonsområder i luftrommet i forbindelse med militærøvelsen Cold Response 2022.

29. sep 2021 - Høring avsluttet

Høring – søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha ny lufthavn i Bodø

Avinor AS har fremlagt en søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha en ny lufthavn i Bodø (dvs. flytting av den eksisterende lufthavnen). Konsesjon etter...

17. sep 2021 - Høring avsluttet
Side