Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 1 til 8 av 52

Høring - Endringer i forordning (EU) nr. 1321/2014 og 748/2012

Luftfartstilsynet har nå ute på høring forslag fra EASA om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 og forordning (EU) 1321/2014. Endringen gjelder EASAs forslag t...

07. mai 2019 - Høring avsluttet

Høring - Evaluering - rapporteringsforordningen (376/2014)

EU-Kommisjonen gjennomfører nå en evaluering av EU-forordning 376/2014 om rapportering , analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil luftfart.

26. apr 2019 - Høring avsluttet

Høyring - konsesjon for landingsplassar i samband med arrangementet Ekstremsportveko

Stiftinga Ekstreme Voss har søkt om fornying av konsesjon til å drive landingsplassar som brukast under Ekstremsportveko. Luftfartstilsynet sitt høyringsbrev er l...

17. apr 2019 - Høring avsluttet

Høring - forskriftsendring som gjennomfører forordning (EU) 2019/123 om ATM-nettverksfunksjoner

Europakommisjonen har vedtatt gjennomføringsforordning (EU) 2019/123 om ATM-nettverksfunksjoner. Forordningen erstatter forordning (EU) nr. 677/2011 med virkning ...

10. apr 2019 - Høring avsluttet

Høring av norsk gjennomføring av forordning 201x/XX som endrer (EU) nr. 965/2012 og (EU) nr. 1321/2014

Luftfartstilsynet har på høring forskrift om norsk gjennomføring av forslag til endring av forordningene (EU) nr. 965/2012 og (EU) nr. 1321/2014. Endringsforordni...

09. apr 2019 - Høring avsluttet

Høring - søknad om fornyet konsesjon for Salangen flyplass, Elvenes

Salangen kommune har fremlagt en søknad om fornyelse av sin konsesjon for å drive og inneha Salangen flyplass, Elvenes

18. mar 2019 - Høring avsluttet

Høring - utkast til forskrift om sivil statsluftfart

Luftfartstilsynet har utarbeidet utkast til forskrift om sivil statsluftfart.

15. mar 2019 - Høring avsluttet

Høring fra Samferdselsdepartementet - diverse endringer i luftfartsloven - droner - gjennomføring av ny basisforordning om flysikkerhet

Samferdselsdepartementet har på høring med temaer: lovforankring av EUs nye basisforordning om flysikkerhet om flysikkerhet (forordning 2018/1139) - og særlig de ...

14. mar 2019 - Høring avsluttet
Side