RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 1 til 8 av 157

Høring fra EU-Kommisjonen: Revisjon av regler om tidsluker/slots ved europeiske lufthavner

COVID-19-pandemien og de ulike lands restriksjoner har medført til dels store utfordringer for luftfarten. For å avhjelpe dette har EU tidligere fastsatt felleseu...

02. mai 2022 - Høring avsluttet

Høring fra EU-Kommisjonen: Evaluering av EUs luftfartsbyrå EASA

EU-kommisjonen gjennomfører for tiden en evaluering av EUs luftfartsbyrå EASA - European Union Aviation Safety Agency.

22. apr 2022 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om luftromsrestriksjon over Arendal 30. - 31. mai 2022

OPPDATERING: Agder Politidistrikt har trukket søknaden om opprettelse av midlertidig restriksjonsområde over Arendal. Følgelig vil Luftfartstilsynet avskrive sake...

22. apr 2022 - Høring avsluttet

Endring i felleseuropeisk securityregelverk – høring og informasjon om nye krav

Luftfartstilsynet foreslår på vegne av Samferdselsdepartementet å gjøre endring i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftf...

19. apr 2022 - Høring avsluttet

Høring – Fornyelse av konsesjon for Molde helikopterplass, sykehuset

Helse Møre og Romsdal HF har søkt om fornyelse av konsesjon for Molde helikopterplass, sykehuset.

18. mar 2022 - Høring avsluttet

Høring – fornyelse av konsesjon for Meråker flyplass, Øian

Meråker flyklubb har søkt om fornyelse av konsesjon for Meråker flyplass, Øian.

02. mar 2022 - Høring avsluttet

Høyring – søknad om fornya konsesjon for Hallingdal helikopterplass, Torpomoen

Torpomoen Eigedom AS har søkt om fornya konsesjon for Hallingdal helikopterplass, Torpomoen.

24. feb 2022 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om fornyelse av konsesjon for landingsplass Lillehammer helikopterplass, Sykehuset

Innlandet sykehus HF har søkt om fornyelse av konsesjon for landingsplassen Lillehammer helikopterplass, Sykehuset.

10. jan 2022 - Høring avsluttet
Side