RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 1 til 8 av 192

Høring – forslag om opprettelse av nytt permanent fareområde og fjerning av eksisterende fareområde, Stavanger

Luftfartstilsynet har på høring et forslag om å opprette et nytt fareområde EN DXXX Klepp, og å fjerne eksisterende fareområde EN D256 Vigdel I, utenfor Stavanger...

20. des 2022 - Høring avsluttet

Høring – endring av BSL G 6-2 Forskrift om anti-kollisjonssystem i luftfartøy mv.

I vedlagte høring foreslår Luftfartstilsynet å endre forskrift om krav til anti-kollisjonssystem i luftfartøy og om krav til bruk av luftrommet og operasjonelle p...

07. nov 2022 - Høring avsluttet

Høyring – søknad om fornying av konsesjon for Førde helikopterplass, sjukehuset

Helse Førde HF har anmoda om fornying av konsesjonen for Førde helikopterplass, sjukehuset.

26. okt 2022 - Høring avsluttet

Høring – Opprettelse av permanent restriksjonsområde over Equinors anlegg på Tjeldbergodden

Luftfartstilsynet har mottatt søknad fra Equinor ASA om opprettelse av et permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinors industrianlegg på Tjeldbergodden...

26. okt 2022 - Høring avsluttet

Høring – Endring av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Kollsnes Prosessanlegg, EN R202

Luftfartstilsynet har mottatt søknad fra Equinor ASA om endring av eksisterende permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Kollsnes Prosessanlegg, EN ...

26. okt 2022 - Høring avsluttet

Høring – Opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Stureterminalen

Luftfartstilsynet har mottatt søknad fra Equinor ASA om opprettelse av et permanent restriksjonsområde i luftrommet over Stureterminalen ved Tjeldstø, i Øygarden ...

26. okt 2022 - Høring avsluttet

Informasjons- og høringsnotat – Endring av slotsforordning (EU) nr. 95/93 vedrørende midlertidige lettelser i kravet til bruk av tildelte tidsluker/slots

EU-Kommisjonen har lansert et forslag til endring av Europaparlaments- og rådsforordning nr. 95/93 om tidsluker/slots ved europeiske lufthavner.

21. okt 2022 - Høring avsluttet

Høring - Søknad om fornyet konsesjon for Skien helikopterplass, sykehuset

Konsesjonshaver Sykehuset Telemark HF har søkt om fornyet konsesjonen for Skien helikopterplass, sykehuset.

21. okt 2022 - Høring avsluttet
Side