RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 49 til 56 av 168

Høring fra EASA: NPA 2020-16: Helicopter ditching and water impact occupant survivability

EASA gjennomfører høring av endringsforslag (NPA) 2020-16 ‘Helicopter ditching and water impact occupant survivability’ (RMT.0120). Det foreslås flere endringer t...

16. mar 2021 - Høring avsluttet

Høring – ny forordning (EU) 2021/116, "Common Project One"

Europakommisjonen har vedtatt en ny forordning, (EU) 2021/116, enkelt omtalt som «Common Project One».

12. mar 2021 - Høring avsluttet

Høring fra EU-Kommisjonen – reservasjonssystemer for flyreiser

EU-Kommisjonen gjennomfører en høring i tilknytning til en mulig endring til forordning (EF) nr. 80/2009 som i Norge er gjennomført gjennom lov 9. september 2016 ...

10. mar 2021 - Høring avsluttet

Høring – forslag til ny forordning om "fuel/energy planning and management"

Europakommisjonen har lagt frem et forslag til ny forordning om "fuel/energy planning and management". Forordningen vil i sin helhet bestå av endringer i forordni...

01. mar 2021 - Høring avsluttet

Informasjon og høring om nye krav i felleseuropeisk securityregelverk

Luftfartstilsynet foreslår på vegne av Samferdselsdepartementet å gjøre endring i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftf...

01. mar 2021 - Høring avsluttet

Høring fra EASA: NPA 2020-12 ‘Review of Part-66’

EASA gjennomfører høring av endringsforslag (NPA) 2020-12 ‘Review of Part-66’ (RMT.0255). Det foreslås flere endringer til kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014...

03. feb 2021 - Høring avsluttet

Høring fra EASA: NPA 2020-15 Update of the flight simulation training device requirements

EASA gjennomfører høring av endringsforslag (NPA) 2020-15 ‘Update of the flight simulation training device requirements’ (RMT.0196). Det foreslås flere endringer ...

02. feb 2021 - Høring avsluttet

Høring - Søknad om å overta konsesjon for å drive og inneha Suldal helikopterplass, Sand

Underbakke Hangar AS har søkt om å få overført konsesjon for Suldal helikopterplass, Sand fra Fonnafly AS til Underbakke Hangar AS.

02. feb 2021 - Høring avsluttet
Side