RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 49 til 56 av 197

Høring – NPA 2021-15 New air mobility – deloppgave 1

Høring – NPA 2021-15 New air mobility – Kontinuerlig luftdyktighetsregler (CAW) for elektriske og hybride fremdriftsluftfartøy og andre ikke-konvensjonelle fly R...

10. jan 2022 - Høring avsluttet

Høring fra EU-Kommisjonen: Reise – bedre vern for passasjerer og deres rettigheter

EU-kommisjonen arbeider nå med å revidere EUs regelverk for passasjerrettigheter.

28. des 2021 - Høring avsluttet

Høring – søknad om fornyet konsesjon for Husodden landingsplass, Søndre Land

Lars Nordraak har søkt om fornyet konsesjon for å drive og inneha Husodden landingsplass, Søndre Land.

22. des 2021 - Høring avsluttet

Høring – forskrift om opprettelse av et permanent restriksjonsområde over Politiets nasjonale beredskapssenter

Politidirektoratet, heretter POD, har oversendt en søknad til Luftfartstilsynet der de søker om opprettelse av et permanent restriksjonsområde over Politiets nasj...

15. des 2021 - Høring avsluttet

Høring – EASA Opinion 05/2021 – Part 21 Light

Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) har foreslått endringer i forordning (EU) nr. 748/2012 og 1321/2014. De foreslåtte endringene er beskrevet i EASA Opinio...

14. des 2021 - Høring avsluttet

Høring – Forskrift om opprettelse av et permanent restriksjonsområde over Forsvarets Stasjon Vardø

Avinor Flysikring AS har bistått Forsvaret med å sende en søknad om opprettelse av et permanent restriksjonsområde over Forsvarets Stasjon Vardø.

13. des 2021 - Høring avsluttet

Høring – NPA 2020-12 New air mobility Deloppgave 2

Høring – NPA 2020-12 ‘New air mobility Deloppgave 2– privatflygersertifikater (PPL) for gyrokopter og ikke-kommersielle operasjoner (NCO) utført under visuelle fl...

08. des 2021 - Høring avsluttet

Høring – Gjennomføring av EU-Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1889 i norsk rett

Luftfartstilsynet gjennomfører med dette en høring av EU-Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1889 av 23. juli 2021 om endring av Rådsforordning (EF) nr. 9...

22. nov 2021 - Høring avsluttet
Side