Hopp til innhold
RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 49 til 56 av 239

Høyring – søknad om fornying av konsesjon for Førde helikopterplass, sjukehuset

Helse Førde HF har anmoda om fornying av konsesjonen for Førde helikopterplass, sjukehuset.

26.10.2022 16.22.34 - Høring avsluttet

Høring – Opprettelse av permanent restriksjonsområde over Equinors anlegg på Tjeldbergodden

Luftfartstilsynet har mottatt søknad fra Equinor ASA om opprettelse av et permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinors industrianlegg på Tjeldbergodden...

26.10.2022 13.37.25 - Høring avsluttet

Høring – Endring av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Kollsnes Prosessanlegg, EN R202

Luftfartstilsynet har mottatt søknad fra Equinor ASA om endring av eksisterende permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Kollsnes Prosessanlegg, EN ...

26.10.2022 13.12.42 - Høring avsluttet

Høring – Opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Stureterminalen

Luftfartstilsynet har mottatt søknad fra Equinor ASA om opprettelse av et permanent restriksjonsområde i luftrommet over Stureterminalen ved Tjeldstø, i Øygarden ...

26.10.2022 12.48.28 - Høring avsluttet

Informasjons- og høringsnotat – Endring av slotsforordning (EU) nr. 95/93 vedrørende midlertidige lettelser i kravet til bruk av tildelte tidsluker/slots

EU-Kommisjonen har lansert et forslag til endring av Europaparlaments- og rådsforordning nr. 95/93 om tidsluker/slots ved europeiske lufthavner.

21.10.2022 10.42.13 - Høring avsluttet

Høring - Søknad om fornyet konsesjon for Skien helikopterplass, sykehuset

Konsesjonshaver Sykehuset Telemark HF har søkt om fornyet konsesjonen for Skien helikopterplass, sykehuset.

21.10.2022 10.24.58 - Høring avsluttet

Informasjons- og høringsnotat: Vedtatt forordning om utsettelse av visse overgangsfrister i forordning (EU) 2019/947 om ubemannede luftfartøyer

Luftfartstilsynet informerer her om ny rettsakt fra EUs luftfartsbyrå EASA i forordning (EU) 2022/425, som oppdaterer forordning (EU) nr. 2019/947 om ubemannede l...

20.10.2022 11.51.57 - Høring avsluttet

Høring – Utkast til nye regler om ambulanseflyging med helikopter (HEMS) m.m.

Det europeiske luftfartsbyrådet EASA har publisert forslag til oppdatering av reglene om ambulanseflyging med helikopter (HEMS) og regler for flyging til såkalte ...

20.10.2022 10.18.12 - Høring avsluttet
Side