Hopp til innhold

Høring – ICAO State Letter 59/2023

Proposed amendment to Annex 10, Volume III related to ATN/IPS and consequential amendment to Annex 10, Volume II, stemming from the sixth meeting of the Data Communications Infrastructure Working Group of the Communications Panel (CPDCIWG/6)

Luftfartstilsynet ønsker å informere markedet om at vi har mottatt ICAO State Letter 59/2023 for innspill fra FNs luftfartsorganisasjon ICAO (International Civil Aviation Organization), se vedlagte dokument.

Brevet inneholder et forslag til endring av ICAO-regelverk. ICAO foreslår å innføre bestemmelser om oppdateringer i luftfarten i ANNEX 10 om krav til telekommunikasjonsnettverk (ATN)/Internet Protocol Suite (IPS) som går på IPS-mobilitet på tvers av flere medier, navn og adressering, IPS-sikkerhet, servicekvalitet (QoS), systemadministrasjon.

Telekommunikasjonsnettverk i luftfarten er bærebjelker for de operative nettverk både for bakke til bakke og bakke til Luft, og er viktig for sikker og korrekt utveksling av operative data i luftfarten.

Introduksjon av den nye ATN/IPS og teknisk bestemmelser vil forbedre tilgjengeligheten og påliteligheten til ATN luft-bakke- og bakke-bakkedata subnettverk, samt bedre sikkerheten til luftfartskommunikasjon.

De foreslåtte endringene tar for seg det kritiske ved IPS cybersikkerhet og risikostyring som skal vurderes innenfor ATN/IPS-miljøet.

Dersom det er noen aktører som har innspill til ICAOs endringsforslag i ICAO State Letter 59/2023, så kan dere sende innspillene til Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet inngir svar på vegne av Staten Norge, og vil vurdere om eventuelle innsendte innspill skal inngå som en del av Norges tilbakemelding i saken.

Innspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no,  senest 11. desember 2023.

Sist oppdatert: 12.12.2023