Hopp til innhold

Høring – NPA 2023-09 – implementering av siste CAEP-endringer i ICAO Anneks 16 Volumes I, II og III

EASA gjennomfører nå høring av NPA 2023-09 Implementation of the latest CAEP amendments to ICAO Annex 16 Volumes I, II and III RMT.0514 (Subtask 2).

NPA 2023-09 foreslår endringer i forordning (EU) nr. 2018/1139 (basis forordning) og forordning (EU) nr. 748/2012.

NPA 2023-09 foreslår å oppdatere gjeldende miljøvern krav til sertifisering av produkter i forordning (EU) nr. 2018/1139 og (EU) nr. 748/2012, samt tilhørende AMC og GM.

Regelverksforslaget forventes å sikre et høyt standardisert nivå av miljøvern og å bidra til europeisk politikk for klimaendringer, luftkvalitet og støyreduksjon.

Regelverket endrer basisforordning (EU) nr. 2018/1139 som foreløpig ikke er gjennomført i norsk rett. Regelverket skal gjennomføres i norsk rett gjennom endring av samme forskrift som skal gjennomføre forordning (EU) 2018/1139.

Regelverket endrer også forordning 748/2012 som er gjennomført i norsk rett ved forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften) som du finner her.

Det nye regelverket vil bli tatt inn i norsk rett gjennom endring av denne forskriften. I utgangspunktet er målet at regelverket skal tre i kraft i Norge så tidlig som mulig etter vedtakelse i EU. Vi vil derfor vurdere nasjonal gjennomføring av regelverket i påvente av EØS-gjennomføring av regelverket. 

Luftfartstilsynet oppfordrer alle berørte norske aktører til å gi innspill til EASA på regelverksforslaget. Høringsinnspill kan gis ved å følge lenken til EASA som du finner her.

Frist for å gi innspill til EASA er 15.02.2024

Kopi av innspill sendes til e-post: postmottak@caa.no. Merk e-posten med referanse 23/26563. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Sandra Eilertsen sei@caa.no.

Sist oppdatert: 22.11.2023