Hopp til innhold

Høring – Forskrift om endring av forskrift 14. mai 2019 nr. 604 om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk

Luftfartstilsynet har utarbeidet forslag til endring av forskrift 14. mai 2019 nr. 604 om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk (BSL A D 5-1). Som ledd i vårt arbeid med å utrede saken sendes den på høring.

Kommentarer til de foreslåtte endringene kan sendes til Luftfartstilsynet innen 22. november 2023, gjerne via e-post til postmottak@caa.no. Vi ber om at høringssvar merkes med saksnummer: 23/06954.

Sist oppdatert: 23.11.2023