Hopp til innhold

Høring – Søknad om fornyelse av konsesjon for helikopterlandingsplassen ved Universitetssykehuset Nord-Norge avd. Tromsø (UNN)

Luftfartstilsynet har på høring søknad om fornyelse av konsesjon for helikopterlandingsplassen ved Universitetssykehuset Nord-Norge avd. Tromsø (UNN).

Vi ber om at uttalelser til høringen blir sendt til Luftfartstilsynet innen 29. desember 2023.

Høringsinnspill kan sendes til Luftfartstilsynet på e-postadresse til postmottak@caa.no, og merkes med saksnummer 23/07681.

Høringen er åpen for alle. Vi ber om at høringsinstansene selv vurderer om informasjon om høringen bør publiseres på egne nettsider eller på annen måte videreformidles til andre aktuelle interessenter.

Publisert: 29.09.2023