RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 33 til 40 av 133

Høring - søknad om konsesjon for Frosta helikopterplass, Solem

HeliScan AS v/grunneier Arnt Erik Ring har fremlagt søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha en ny helikopterplass i Frosta kommune: Frosta helikopterpl...

11. sep 2020 - Høring avsluttet

Informasjon om høring fra EU-Kommisjonen – endring av felles regler for allokering av tidsluker (slots)

EU-Kommisjonen har gitt ut en Roadmap for å evaluere og eventuelt endre slotsregelverket.

07. sep 2020 - Høring avsluttet

Høyring - søknad om konsesjon for landingsplass for helikopter, Sunde i Kvinnherad

Handeland Gard AS har søkt om konsesjon for å starta opp, driva og ha ein landingsplass for helikopter på Grønaneset ved Sunde i Kvinnherad kommune.

14. aug 2020 - Høring avsluttet

Høring – opprettelse av to midlertidige restriksjonsområder på Nordvestlandet (Stranda og Rauma)

31. jul 2020 - Høring avsluttet

Høring - forslag til endringer i forskrift om luftfart med helikopter - bruk av offshore helikopterdekk

Luftfartstilsynet har på høring forslag til endringer i forskrift 14. mai 2019 nr. 604 om luftfart med helikopter –bruk av offshore helikopterdekk. Forskriften gj...

09. jul 2020 - Høring avsluttet

Informasjon om høring fra EU-Kommisjonen – evaluering av EUs hvitbok fra 2011 om transport

EU-kommisjonen gjennomfører en åpen høring om alle områdene der EUs såkalte «white paper» eller hvitbok fra 2011 hadde policy-forslag. Det er nå åpnet for at det ...

03. jul 2020 - Høring avsluttet

Høyring - søknad om konsesjon for landingsplass for helikopter, Austrepollen i Kvinnherad

Statkraft Energi AS har søkt om konsesjon for å starta opp, driva og ha ein landingsplass for helikopter ved Mauranger kraftstasjon i Austrepollen i Kvinnherad ko...

22. jun 2020 - Høring avsluttet

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive Østre Æra flyplass

Norges Luftsportforbund har søkt om fornyet konsesjon til å drive og inneha Østre Æra flyplass. Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med utkast til k...

19. jun 2020 - Høring avsluttet
Side