RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 33 til 40 av 126

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive Østre Æra flyplass

Norges Luftsportforbund har søkt om fornyet konsesjon til å drive og inneha Østre Æra flyplass. Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med utkast til k...

19. jun 2020 - Høring avsluttet

Høring - søknad om fornyet konsesjon for Fagernes flyplass

Valdres flyklubb har søkt om fornyet konsesjon til å drive og inneha Fagernes flyplass, Strandefjorden. Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med utka...

19. jun 2020 - Høring avsluttet

Høring – Nytt regelverk for krav til standard bakgrunnssjekk

Samferdselsdepartementet har bedt Luftfartstilsynet om å sende på høring forslag til endringer i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikk...

09. jun 2020 - Høring avsluttet

Informasjon og høring – etablering av restriksjonsområde i tilknytning til flyginger etter Avtalen om det åpne luftrom

05. jun 2020 - Høring avsluttet

Høring - ny forordning (EU) 2020/469 som gjennomfører enkelte endringer i gjeldende regelverk for flysikringstjenesten med mer

Europakommisjonen har vedtatt en ny forordning, (EU) 2020/469, som gjennomfører en del oppdateringer og endringer i felleseuropeisk regelverk knyttet til lufttraf...

19. mai 2020 - Høring avsluttet

Høring - NPA 2020-06 - Implementation of the latest CAEP amendments to ICAO Annex 16 Volumes I, II and III

EASA gjennomfører nå høring av NPA 2020-06 – implementering av siste CAEP-endring i ICAO Annex 16 Volumes I, II og III.

12. mai 2020 - Høring avsluttet

Høring – forslag om felleseuropeisk regelverk for U-space; tjenester for lufttrafikk med ubemannede luftfartøyer

EASA, den europeiske flysikkerhetsorganisasjonen, har lagt ut til gjennomsyn et forslag til en forordning som omhandler et overordnet regelverk for U-space.

07. mai 2020 - Høring avsluttet

Høring – NPA 2020-05 Tyre pressure monitoring

EASA gjennomfører nå høring av NPA 2020-05: «Tyre pressure monitoring».

28. apr 2020 - Høring avsluttet
Side