Hopp til innhold

Forslag til ny EASA-forskrift

Ny forskrift som gjennomfører Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1139 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av Den europeiske unions flysikkerhetsbyrå i norsk rett.

Luftfartstilsynet har på høring et forslag til forskrift om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå, som gjennomfører forordning (EU) 2018/1139 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av Den europeiske unions flysikkerhetsbyrå.

Høringsdokumentene finnes vedlagt på denne siden.

­Kommentarer til høringen kan sendes til Luftfartstilsynet på e-post postmottak@caa.no, og merkes med saksnummer 22/00103.

Høringsfristen er 11. juni 2024.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Åsa Markhus.

Sist oppdatert: 27.06.2024