Hopp til innhold

Søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Oslo helikopterplass, Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF har fremlagt søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Oslo helikopterplass, Rikshospitalet. Søknaden gjelder en midlertidig landingsplass for perioden 2025–2032.

Landingsplassen skal benyttes til medisinske transporter hvor tidsaspektet er av avgjørende betydning for den medisinske behandlingen, samt til nødvendig trening for å kunne utføre slike transporter.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med søknadsdokumentene.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref. 23/28208

Høringsfristen er satt til 12. september 2024.


Oppdatert 12. juni 2024: Dokumentene ligger vedlagt under.

Oppdatert 19. juli 2024: Viser til vår høring datert 18. april 2024 vedr. konsesjon for å anlegge, drive og inneha Oslo helikopterplass, Rikshospitalet. Vi informerer med dette at den generelle høringsfristen er forlenget til og med 12. september 2024. Oslo kommune og Bydel Nordre Aker har allerede fått tilsvarende utsettelse.

Sist oppdatert: 19.07.2024