Hopp til innhold

Søknad om fornyet konsesjon for Ski flyplass, Søndre Ski Gård

Follo flyklubb har søkt om fornyet konsesjon for Ski flyplass, Søndre Ski Gård. Luftfartstilsynets høringsbrev ligger vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår for landingsplassen og søknaden om fornyet konsesjon.

Høringsinnspill kan sendes til postmottak@caa.no. Merk høringsinnspill med ref.: 23/16561.

Høringsfristen er 19. august 2024.

Publisert: 14.05.2024