Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 9 til 16 av 83

Informasjon om høring fra EU-Kommisjonen – Evaluering av Ground Handling Services

EU-kommisjonen gjennomfører en åpen høring i forbindelse med evaluering av bakketjenester på europeiske lufthavner.

31. jan 2020 - På høring

Høring av EASA gebyrforordning - forordning (EU) 2019/153

Luftfartstilsynet har på høring EASA gebyrforordning (EU) 2019/2153, som gjennomføres ved endring i forskrift om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftf...

22. jan 2020 - På høring

Høring - søknad om fornyet konsesjon for Bergen helikopterplass, Grønneviksøren

Helse Bergen HF har fremlagt en søknad om fornyet konsesjon for Bergen helikopterplass, Grønneviksøren.

15. jan 2020 - På høring

Høring - søknad om fornyet konsesjon for Rakkestad flyplass, Åstorp

Rakkestad Flyplass AS har fremlagt en søknad om fornyet konsesjon for Rakkestad flyplass, Åstorp.

08. jan 2020 - På høring

Høring - Ny forskrift om luftromsorganisering

Luftfartstilsynet foreslår i denne høringen en ny forskrift om luftromsorganisering.

20. des 2019 - På høring

Høring - Security - Endringsforordninger til forordninng (EU) 2015/1998

Luftfartstilsynet har på høring endringer i securityregelverket.

17. des 2019 - På høring

Høring - Utkast til forskrift om luftfartsoperasjoner visse områder med særlig risiko

Luftfartstilsynet har utarbeidet utkast til forskrift om luftfartsoperasjoner i visse områder med særlig risiko. Saken publiseres herved for høring i Norge.

09. des 2019 - På høring

Høring - Utkast til felleseuropeiske regler om EBT (evidence based training)

Det felleseuropeiske flysikkerhetsbyrådet EASA har utarbeidet forslag til regler for «evidence based training» (EBT) for flygere. Dette forslaget sendes herved på...

31. okt 2019 - Høring avsluttet
Side