RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 9 til 16 av 123

Høring fra EASA: NPA 2020-12 ‘Review of Part-66’

EASA gjennomfører høring av endringsforslag (NPA) 2020-12 ‘Review of Part-66’ (RMT.0255). Det foreslås flere endringer til kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014...

03. feb 2021 - På høring

Høring fra EASA: NPA 2020-15 Update of the flight simulation training device requirements

EASA gjennomfører høring av endringsforslag (NPA) 2020-15 ‘Update of the flight simulation training device requirements’ (RMT.0196). Det foreslås flere endringer ...

02. feb 2021 - På høring

Høring - Søknad om å overta konsesjon for å drive og inneha Suldal helikopterplass, Sand

Underbakke Hangar AS har søkt om å få overført konsesjon for Suldal helikopterplass, Sand fra Fonnafly AS til Underbakke Hangar AS.

02. feb 2021 - På høring

Høring – søknad om konsesjon for Bergen helikopterplass, Grønneviksøren

Helse Bergen HF har fremlagt en søknad om konsesjon for Bergen helikopterplass, Grønneviksøren.

22. jan 2021 - På høring

Høring – EASA NPA 2020-14 ‘Simpler, lighter and better Part-FCL requirements for general aviation'

EASA gjennomfører nå høring av notifisering om endringsforslag (NPA) 2020-14 ‘Simpler, lighter and better Part-FCL requirements for general aviation’ (RMT.0678 – ...

21. jan 2021 - Høring avsluttet

Høring – endring av forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere

Dagens regler omfatter kun klager knyttet til avslutning av enhetstrening for flygeledere og ikke avslutning av den institusjonelle utdanningen. Dette er ikke i h...

19. jan 2021 - På høring

Høring - utkast til nye nasjonale forskrifter på teknisk område

Luftfartstilsynet har utarbeidet forslag til nye nasjonale forskrifter på området luftdyktighet. Forskriftene skal gjelde for luftfartøy som ikke er omfattet av d...

18. des 2020 - På høring

Høring – endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1)

Luftfartstilsynet foreslår en endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1) knyttet til flygekontrolltjenestens ansvar overfor flyginger som følger egne g...

16. des 2020 - Høring avsluttet
Side