Hopp til innhold
RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 9 til 16 av 213

Høring – NPA 2022-11 – Oppdatering av regler om luftfartsoperasjoner

EUs byrå for sivil luftfart, EASA, gjennomfører nå høring av NPA 2022-11 ”Regular update of the Air Operations rules: lessons learnt from standardisation inspecti...

11. jan 2023 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om fornyelse av konsesjon for Skjeggedal helikopterplass, Ringedalen.

Statkraft Energi AS har søkt om fornyelse av konsesjon for Skjeggedal helikopterplass, Ringedalen.

29. des 2022 - På høring

Høring – forslag om opprettelse av nytt permanent fareområde og fjerning av eksisterende fareområde, Stavanger

Luftfartstilsynet har på høring et forslag om å opprette et nytt fareområde EN DXXX Klepp, og å fjerne eksisterende fareområde EN D256 Vigdel I, utenfor Stavanger...

20. des 2022 - Høring avsluttet

Høring – søknad om midlertidig dispensasjon fra kravet om konsesjon for sjøflyplass i Haugesund

Scandinavian Seaplanes AS (org 816761352) har søkt Luftfartstilsynet om en midlertidig dispensasjon fra kravet om konsesjon for landingsplass, knyttet til etabler...

20. des 2022 - Høring avsluttet

Høring – Endrede konsesjonsvilkår, Taraldrud

Søknad om endrede konsesjonsvilkår for Oslo helikopterplass, Taraldrud – oppdatert søknad og ny støyberegning.

20. des 2022 - Høring avsluttet

Høring – Forskrift om endring av forskrift om restriksjonsområde EN R101 Grenland

Luftfartstilsynet har på høring forslag om endring av restriksjonsområde EN R101 Grenland, Telemark.

20. des 2022 - På høring

Høring – Ny forskrift om mikrolette luftfartøy

Luftfartstilsynet har utarbeidet forslag til ny nasjonal forskrift om luftfart med sportsfly.

16. des 2022 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om konsesjon for Nordfjordeid helikopterplass Løkjaneset

Fjord helikopter AS har søkt om konsesjon for Nordfjordeid helikopterplass, Løkjaneset.

28. nov 2022 - Høring avsluttet
Side