Hopp til innhold
RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 9 til 16 av 265

Endring i reglene om forbud mot flyging med ubemannet luftfartøy i 5 km-sonen rundt lufthavner

Nytt krav om tillatelse for å fly med ubemannet luftfartøy i kontrollsoner rundt lufthavner

19.03.2024 - Høring avsluttet

Finnmark politidistrikt – forskrift om opprettelse av permanente restriksjonsområder ved Schengen yttergrense

Luftfartstilsynet har på høring et forslag om å opprette flere permanente restriksjonsområder langs Schengen yttergrense. En redegjørelse for forslaget er beskrev...

07.03.2024 - Høring avsluttet

Fjerning av restriksjonsområde EN R402 Finnmark

Luftfartstilsynet har på høring et forslag om å fjerne et etablert restriksjonsområde i luftrommet, «EN R402 Finnmark». En redegjørelse for forslaget er beskrevet...

06.03.2024 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om fornyet konsesjon landingsplass, Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål

01.03.2024 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om midlertidig dispensasjon fra kravet om konsesjon for sjøflyplass i Haugesund

15.02.2024 - Høring avsluttet

Høring – NPA 2023-08. Endringer i felleseuropeiske regler innen ATM/ANS

EASA gjennomfører nå en høring av endringsforslag, Notice of Proposed Amendment, (NPA) 2023-08: Regular update of the air traffic management / air navigation serv...

05.01.2024 - Høring avsluttet

Høring – Nye regler for ytere av luftfartsinformasjonstjenester

Luftfartstilsynet har på høring et forslag til enkelte nye forskriftsbestemmelser som gjelder oppgavene til ytere av luftinformasjonstjenester.

22.12.2023 - Høring avsluttet

Høring – Ny forskrift om gjennomføring av felleseuropeisk regelverk om U-space i norsk rett, og krav til en integrert digital luftfartspublikasjon rettet mot bemannet og ubemannet luftfart

22.12.2023 - Høring avsluttet
Side