Hopp til innhold
RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 25 til 32 av 213

Høring – Endring av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Kollsnes Prosessanlegg, EN R202

Luftfartstilsynet har mottatt søknad fra Equinor ASA om endring av eksisterende permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Kollsnes Prosessanlegg, EN ...

26. okt 2022 - Høring avsluttet

Høring – Opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Stureterminalen

Luftfartstilsynet har mottatt søknad fra Equinor ASA om opprettelse av et permanent restriksjonsområde i luftrommet over Stureterminalen ved Tjeldstø, i Øygarden ...

26. okt 2022 - Høring avsluttet

Informasjons- og høringsnotat – Endring av slotsforordning (EU) nr. 95/93 vedrørende midlertidige lettelser i kravet til bruk av tildelte tidsluker/slots

EU-Kommisjonen har lansert et forslag til endring av Europaparlaments- og rådsforordning nr. 95/93 om tidsluker/slots ved europeiske lufthavner.

21. okt 2022 - Høring avsluttet

Høring - Søknad om fornyet konsesjon for Skien helikopterplass, sykehuset

Konsesjonshaver Sykehuset Telemark HF har søkt om fornyet konsesjonen for Skien helikopterplass, sykehuset.

21. okt 2022 - Høring avsluttet

Informasjons- og høringsnotat: Vedtatt forordning om utsettelse av visse overgangsfrister i forordning (EU) 2019/947 om ubemannede luftfartøyer

Luftfartstilsynet informerer her om ny rettsakt fra EUs luftfartsbyrå EASA i forordning (EU) 2022/425, som oppdaterer forordning (EU) nr. 2019/947 om ubemannede l...

20. okt 2022 - Høring avsluttet

Høring – Utkast til nye regler om ambulanseflyging med helikopter (HEMS) m.m.

Det europeiske luftfartsbyrådet EASA har publisert forslag til oppdatering av reglene om ambulanseflyging med helikopter (HEMS) og regler for flyging til såkalte ...

20. okt 2022 - Høring avsluttet

Høring fra EU-kommisjonen: Revisjon av regelverket om passasjerrettigheter

EU-kommisjonen publiserte 14. september en offentlig høring om passasjerrettigheter.

05. okt 2022 - Høring avsluttet

Høring gebyrforskrift 2023

Luftfartstilsynet har nå ute på høring utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2023. Forskriften fastsettes av Samferdselsdepartementet.

29. sep 2022 - Høring avsluttet
Side