Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 25 til 32 av 83

Høring - endring i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer (BSL C 1-1)

25. jul 2019 - Høring avsluttet

Høring - gjennomføring i norsk rett av kommisjonsbeslutning av ytelsesmål for nettverket for lufttrafikkstyring for den tredje referanseperioden – (EU) 2019/903

Europakommisjonen har vedtatt beslutning (EU) 2019/903 om felleseuropeiske ytelsesmål for den tredje referanseperioden (RP3) av ytelses- og avgiftsstyringsregimet...

21. jun 2019 - Høring avsluttet

Høring - Innføring av nye sertifikatnummer

Luftfartstilsynet vurderer å endre sertifikatnummer-systemet og gå bort fra bruk av fødselsnummer som sertifikatnummer.

17. jun 2019 - Høring avsluttet

Høring - gjennomføring i norsk rett av ny forordning om en ytelses- og avgiftsstyring av flysikringstjenestene – (EU) 2019/317

12. jun 2019 - Høring avsluttet

Høring - søknad om konsesjon for ny helikopterlandingsplass, Drammen sykehus

Vestre Viken HF har fremlagt en søknad om konsesjon for ny helikopterplass ved nye Drammen sykehus.

12. jun 2019 - Høring avsluttet

Høring - Endringer i forordning (EU) nr. 1321/2014 og 748/2012

Luftfartstilsynet har nå ute på høring forslag fra EASA om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 og forordning (EU) 1321/2014. Endringen gjelder EASAs forslag t...

07. mai 2019 - Høring avsluttet

Høring - Evaluering - rapporteringsforordningen (376/2014)

EU-Kommisjonen gjennomfører nå en evaluering av EU-forordning 376/2014 om rapportering , analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil luftfart.

26. apr 2019 - Høring avsluttet

Høyring - konsesjon for landingsplassar i samband med arrangementet Ekstremsportveko

Stiftinga Ekstreme Voss har søkt om fornying av konsesjon til å drive landingsplassar som brukast under Ekstremsportveko. Luftfartstilsynet sitt høyringsbrev er l...

17. apr 2019 - Høring avsluttet
Side