Hopp til innhold

Luftromssøknad Øvelse Joint Viking 2025

Søknad om opprettelse av midlertidige restriksjonsområder i luftrommet mellom Tromsø og Harstad i perioden 3.–14. mars 2025.

Luftfartstilsynet gjennomfører med dette offentlig høring av søknad om opprettelse av midlertidige restriksjonsområder i forbindelse med militærøvelsen Joint Viking 2025, som skal gjennomføres i tidsperioden 3.–14. mars 2025. De omsøkte restriksjonsområdene er i luftrommet mellom Tromsø og Harstad.

For å få et best mulig grunnlag for å vurdere om restriksjonsområdene bør opprettes, og eventuelt på hvilke vilkår, ber Luftfartstilsynet om innspill fra høringsinstansene. I den forbindelse ber vi om at adressatene selv vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet til underliggende etater, enheter eller organer.

Frist for høringsinnspill er 30. september 2024.

Høringsinnspill kan sendes per e-post til postmottak@caa.no.

Alternativt kan innspill sendes per post til:

Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 Bodø

Vi ber om at innspillene merkes med saksnummer 24/31867.

Publisert: 05.07.2024