Hopp til innhold

Fastsatt beslutning om felleseuropeiske ytelsesmål for RP4

Vi viser til vår tidligere høring om Europakommisjonens utkast til beslutning om unionsdekkende ytelsesmål for lufttrafikkstyringsnettet for den fjerde referanseperioden (2025–2029).

Dette er en del av ytelses- og avgiftsstyringen for flysikringstjenestene i EU og tilknyttede land, herunder Norge via EØS-avtalen.

Kommisjonen har nå fastsatt den endelige beslutningen. Denne kan leses her.

Det pågår prosess for å ta inn beslutningen i EØS-avtalen, slik at den også kan gjennomføres i norsk rett, og slik sett utgjøre formelt grunnlag for den norske ytelsesplanen for den fjerde referanseperioden.

Kommentarer til beslutningen kan sendes til Luftfartstilsynet på e-post: postmottak@caa.no, merket saksnummer 22/31694.

Innspill bør senest være sendt til oss 30. august.

Samme dato vil det også bli avholdt et nasjonalt konsultasjonsmøte om den norske ytelsesplanen for den fjerde referanseperioden, se egen invitasjon til dette.

Publisert: 24.06.2024