Hopp til innhold

Høring fra Europakommisjonen – felleseuropeiske ytelsesmål for RP4

Høring fra Europakommisjonen – utkast til beslutning om felleseuropeiske ytelsesmål for RP4 

Europakommisjonen har publisert et utkast til beslutning om unionsdekkende ytelsesmål for lufttrafikkstyringsnettet for den fjerde referanseperioden (2025–2029). Dette er en del av ytelses- og avgiftsstyringen for flysikringstjenestene i EU og tilknyttede land, herunder Norge via EØS-avtalen.

Det rettslige grunnlaget for ytelses- og avgiftsstyringen er kommisjonsforordning (EU) 2019/317. En slik ytelsesstyrings- og avgiftsordning er overordnet beskrevet i de såkalte Single European Sky-basisforordningene (EF) nr. 549/2004 og (EF) nr. 550/2004, og skal sørge for at ytere av flysikringstjenester leverer kvalitetsmessig gode, miljø- og kostnadseffektive tjenester. Det er fastsatt fire målområder: sikkerhet, miljø, kapasitet og kostnadseffektivitet.

Kommisjonens utkast til beslutning kan finnes her: Aviation – EU-wide performance targets for 2025-2029 (Single European Sky) (europa.eu)

Utkastet skal drøftes med medlemsstatene, og voteres over, i Single Sky komitéen (komitologi) på kommende møte 23. april.

Innspill kan sendes direkte til kommisjonen via lenken ovenfor innen 19. april. Eventuelt kan innspill gis til Luftfartstilsynet direkte, på e-post: postmottak@caa.no, merket saksnummer 22/31694.

 

 

Sist oppdatert: 15.04.2024