Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 17 til 24 av 83

Høring - Utkast til gebyrforskrift for 2020

Luftfartstilsynet har nå ute på høring utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2020. Forskriften fastsettes av Samferdselsdepartementet.

18. okt 2019 - Høring avsluttet

Høring - Utkast til felleseuropeiske regler om standardscenarioer for droneoperasjoner i spesifikk kategori

Det felleseuropeiske flysikkerhetsbyrået EASA har utarbeidet utkast til regler for såkalte standardscenarioer til bruk for droneoperatører som vil måtte operere e...

15. okt 2019 - Høring avsluttet

Høring - Informasjon om høring fra EU-kommisjonen: European Partnership for Integrated Air Traffic Management

EU-Kommisjonen har lansert en innledende konsekvensvurdering, «Inception Impact Assessment» av et forslag til et nytt europeisk samarbeid / partnerskap kalt «Euro...

09. okt 2019 - Høring avsluttet

Høring – NPA 2019-09 All-weather operations – Helicopters and specialised operations

EASA har publisert NPA 2019-09 All-weather operations — Helicopters and specialised operations på sine hjemmesider.

01. okt 2019 - Høring avsluttet

Høring – endringer i BSL G 1-3 (forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2017/373 i norsk rett), og endringer i enkelte andre tilknyttede forskrifter

Forordning (EU) 2017/373 er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverks...

27. sep 2019 - Høring avsluttet

Høring - opprettelse av restriksjonsområde i Kirkenes i forbindelse med 75-års frigjøringsjubileum

24. – 25. oktober 2019 skal 75-årsjubileumet for frigjøringen av Øst-Finnmark i 1944 markeres. Det er behov for å sørge for at markeringen kan gjennomføres på en ...

18. sep 2019 - Høring avsluttet

Høring - Opprettelse av restriksjonsområder ved militærøvelsen Cold Response 2020

9.– 18. mars 2020 skal Forsvaret gjennomføre militærøvelsen Cold Response 2020 (CR-20).

18. sep 2019 - Høring avsluttet

Høring - Evaluering av regelverket om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter i lufttransport

15. aug 2019 - Høring avsluttet
Side