RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 17 til 24 av 123

Høring – forskrift om tilleggskrav for luftfartsoperasjoner på Svalbard og andre polare områder

Luftfartstilsynet har sendt på høring utkast til forskrift om tilleggskrav for luftfartsoperasjoner på Svalbard og andre polare områder. Forskriften skal fastset...

07. des 2020 - På høring

Høring - utkast til forskrift om endring og oppheving av forskrifter på luftfartsområdet

Vedtakelsen av flere nye forskrifter på luftfartsområdet den siste tiden gjør at det ikke lenger er behov for tilsvarende eldre, nasjonale forskrifter. Luftfartst...

25. nov 2020 - Høring avsluttet

Høring - endringer i gjeldende regelverk om ytelses- og avgiftsstyring av flysikringstjenestene, som følge av Covid-19

Europakommisjonen har vedtatt en ny forordning, (EU) 2020/1627, som gjennomfører endringer i gjeldende regelverk om ytelses- og avgiftsstyring av flysikringstjene...

17. nov 2020 - Høring avsluttet

Høring - utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2021

Luftfartstilsynet har nå ute på høring utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2021. Forskriften fastsettes av Samferdselsdepartementet.

23. okt 2020 - Høring avsluttet

Høring – utkast til forskrift om luftfartsoperasjoner med luftfartøy som brukes til privatflyging eller luftsport

Luftfartstilsynet har sendt ut på høring utkast til forskrift med tittel «forskrift om luftfartsoperasjoner med luftfartøy som brukes til privatflyging eller luft...

23. sep 2020 - Høring avsluttet

Høring av forslag til ny forskrift om flyværtjeneste på norsk kontinentalsokkel

Luftfartstilsynet har på høring forslag til ny forskrift om flyværtjeneste på norsk kontinentalsokkel.

18. sep 2020 - Høring avsluttet

Høring - søknad om konsesjon for Frosta helikopterplass, Solem

HeliScan AS v/grunneier Arnt Erik Ring har fremlagt søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha en ny helikopterplass i Frosta kommune: Frosta helikopterpl...

11. sep 2020 - Høring avsluttet

Informasjon om høring fra EU-Kommisjonen – endring av felles regler for allokering av tidsluker (slots)

EU-Kommisjonen har gitt ut en Roadmap for å evaluere og eventuelt endre slotsregelverket.

07. sep 2020 - Høring avsluttet
Side