Hopp til innhold
RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 17 til 24 av 265

Høring – Ny forskrift om reserverte områder for fleksibel bruk av luftrommet

Luftfartstilsynet har på høring et forslag til en ny forskrift om reserverte områder for fleksibel bruk av luftrommet.

21.12.2023 - Høring avsluttet

Høring – Regler for en-gangs fergeflyging og rettelse av BSL F 1-1 § 16

Luftfartstilsynet har utarbeidet forslag til forskrift for å føye til regler om en-gangs fergeflyging i BSL D 1-1. I tillegg foreslås det en rettelse i BSL F 1-1.

20.12.2023 - Høring avsluttet

Høring – NPA 2023-10: revisjon av Part-147

EASA gjennomfører nå høring av endringsforslag (NPA) 2023-10: Review of Part-147 RMT.0544. Endringsforslaget tar for seg endringer i forordning (EU) nr. 1321/2014...

12.12.2023 - Høring avsluttet

Høring – NPA 2023-09 – implementering av siste CAEP-endringer i ICAO Anneks 16 Volumes I, II og III

EASA gjennomfører nå høring av NPA 2023-09 Implementation of the latest CAEP amendments to ICAO Annex 16 Volumes I, II and III RMT.0514 (Subtask 2).

22.11.2023 - Høring avsluttet

Høring - Endring av forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer og forskrift om luftfartsoperasjoner

Luftfartstilsynet har på høring EASAs endringsforslag som finnes i Opinion 05/2023 “Cruise relief co-pilots (RMT.0190) Regular update of flight crew licensing and...

17.11.2023 - Høring avsluttet

Høyring – Søknad om fornya konsesjon for Fedje helikopterplass, Høgden

17.11.2023 - Høring avsluttet

Høring – ICAO State Letter 59/2023

Proposed amendment to Annex 10, Volume III related to ATN/IPS and consequential amendment to Annex 10, Volume II, stemming from the sixth meeting of the Data Comm...

13.10.2023 - Høring avsluttet

Høring – Forskrift om endring av forskrift 14. mai 2019 nr. 604 om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk

Luftfartstilsynet har utarbeidet forslag til endring av forskrift 14. mai 2019 nr. 604 om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk (BSL A D 5-1)....

12.10.2023 - Høring avsluttet
Side