Hopp til innhold
RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 17 til 24 av 213

Høring – NPA 2022-10 Forbedring av passasjer overlevelsesevne i helikopter etter eventuelt havari – kollisjonsmotstandige drivstoffsystemer

EASA gjennomfører nå høring av NPA 2022-10 Improvement in the survivability of rotorcraft occupants in the event of a crash Phase 1 – Crash resistant fuel systems...

22. nov 2022 - På høring

Høring – Søknad om fornyet konsesjon for Drammen helikopterplass, sykehuset

Konsesjonshaver Vestre Viken HF har søkt om fornyet konsesjonen for Drammen helikopterplass, sykehuset.

17. nov 2022 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om fornyet konsesjon for Fyresdal Flyplass

Fyresdal Kommune har søkt om fornyet konsesjon for Fyresdal Flyplass.

14. nov 2022 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om fornyelse av konsesjon for Bergen helikopterplass, Sandviken

Pegasus Helicopter AS har søkt om fornyelse av konsesjon for Bergen helikopterplass, Sandviken.

10. nov 2022 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om fornyelse av konsesjon for Bergen sjøflyplass, Sandviken

Scandinavian Seaplanes AS har søkt om fornyelse av konsesjon for Bergen Sjøflyplass, Sandviken.

07. nov 2022 - Høring avsluttet

Høring – endring av BSL G 6-2 Forskrift om anti-kollisjonssystem i luftfartøy mv.

I vedlagte høring foreslår Luftfartstilsynet å endre forskrift om krav til anti-kollisjonssystem i luftfartøy og om krav til bruk av luftrommet og operasjonelle p...

07. nov 2022 - Høring avsluttet

Høyring – søknad om fornying av konsesjon for Førde helikopterplass, sjukehuset

Helse Førde HF har anmoda om fornying av konsesjonen for Førde helikopterplass, sjukehuset.

26. okt 2022 - Høring avsluttet

Høring – Opprettelse av permanent restriksjonsområde over Equinors anlegg på Tjeldbergodden

Luftfartstilsynet har mottatt søknad fra Equinor ASA om opprettelse av et permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinors industrianlegg på Tjeldbergodden...

26. okt 2022 - Høring avsluttet
Side