RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 41 til 48 av 182

Høring – Gjennomføring av EU-Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1889 i norsk rett

Luftfartstilsynet gjennomfører med dette en høring av EU-Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1889 av 23. juli 2021 om endring av Rådsforordning (EF) nr. 9...

22. nov 2021 - Høring avsluttet

Høring – Opinion 03/2021 – Management of Information Security Risks

EASA publiserte 11. juni 2021 Opinion 03/2021 med tittel Management of information security risks. Heretter omtalt som Opinion 03/2021.

17. nov 2021 - Høring avsluttet

Høringsnotat – utkast til endring i forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 1321/2014 - vedlikeholdsforskriften

Luftfartstilsynet har på høring EASAs endringsforslag Opinion 04/2021 “A continuing airworthiness management organisation (CAMO) for a single air carrier business...

17. nov 2021 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om fornyelse av konsesjon for landingsplass Hønefoss helikopterplass, Ringerike sykehus

Vestre Viken HF v/Ringerike sykehus har søkt om fornyelse av konsesjon for landingsplassen Hønefoss helikopterplass, Ringerike sykehus.

11. nov 2021 - Høring avsluttet

Høyring – søknad om konsesjon for landingsplass for helikopter, Norddalsvatnet i Høyanger

Statkraft Energi AS har søkt om konsesjon for ein landingsplass for helikopter ved Norddalsvatnet i Høyanger kommune.

02. nov 2021 - Høring avsluttet

Høring – utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2022

Luftfartstilsynet har nå ute på høring utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2022. Forskriften fastsettes av Samferdselsdepartementet.

01. nov 2021 - Høring avsluttet

Høring - utkast til endring av forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen og spesifikk kategori

Luftfartstilsynet har på høring forskrift om endring av forskrift 25. november 2020 om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen og i spesifikk kategori (BSL A 7-2...

19. okt 2021 - Høring avsluttet

Høring fra EU-kommisjonen: Dronestrategi versjon 2.0

EU-kommisjonen arbeider nå med å oppdatere EUs dronestrategi. Strategien skal bygge videre på det felleseuropeiske systemet som alt er etablert for luftfart med d...

11. okt 2021 - Høring avsluttet
Side