RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 41 til 48 av 150

Høring – endring av forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere

Dagens regler omfatter kun klager knyttet til avslutning av enhetstrening for flygeledere og ikke avslutning av den institusjonelle utdanningen. Dette er ikke i h...

19. jan 2021 - Høring avsluttet

Høring – utkast til nye nasjonale forskrifter på teknisk område

Luftfartstilsynet har utarbeidet forslag til nye nasjonale forskrifter på området luftdyktighet. Forskriftene skal gjelde for luftfartøy som ikke er omfattet av d...

18. des 2020 - Høring avsluttet

Høring – endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1)

Luftfartstilsynet foreslår en endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1) knyttet til flygekontrolltjenestens ansvar overfor flyginger som følger egne g...

16. des 2020 - Høring avsluttet

Høring – forskrift om tilleggskrav for luftfartsoperasjoner på Svalbard og andre polare områder

Luftfartstilsynet har sendt på høring utkast til forskrift om tilleggskrav for luftfartsoperasjoner på Svalbard og andre polare områder. Forskriften skal fastset...

07. des 2020 - Høring avsluttet

Høring - utkast til forskrift om endring og oppheving av forskrifter på luftfartsområdet

Vedtakelsen av flere nye forskrifter på luftfartsområdet den siste tiden gjør at det ikke lenger er behov for tilsvarende eldre, nasjonale forskrifter. Luftfartst...

25. nov 2020 - Høring avsluttet

Høring - endringer i gjeldende regelverk om ytelses- og avgiftsstyring av flysikringstjenestene, som følge av Covid-19

Europakommisjonen har vedtatt en ny forordning, (EU) 2020/1627, som gjennomfører endringer i gjeldende regelverk om ytelses- og avgiftsstyring av flysikringstjene...

17. nov 2020 - Høring avsluttet

Høring - utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2021

Luftfartstilsynet har nå ute på høring utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2021. Forskriften fastsettes av Samferdselsdepartementet.

23. okt 2020 - Høring avsluttet

Høring – utkast til forskrift om luftfartsoperasjoner med luftfartøy som brukes til privatflyging eller luftsport

Luftfartstilsynet har sendt ut på høring utkast til forskrift med tittel «forskrift om luftfartsoperasjoner med luftfartøy som brukes til privatflyging eller luft...

23. sep 2020 - Høring avsluttet
Side