RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 41 til 48 av 168

Høring fra EASA: NPA 2021-08 "Enhanced mobility options and streamlined qualifications for air traffic controllers" (RMT 0668)

EASA gjennomfører for tiden høring av forslag til endring av forordning (EU) 2015/340 av 20. februar 2015 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framg...

12. aug 2021 - Høring avsluttet

Høring – endringer i forordning (EU) 2017/373 – flyværtjenester, hendelsesrapportering og nytt format for SNOWTAM

Luftfartstilsynet har på høring kommisjonens forslag til en forordning som vil gjøre enkelte endringer i forordning (EU) 2017/373 om krav til ytere av flysikrings...

02. jul 2021 - Høring avsluttet

Høring – endringsforordningene 2020/1234 om AMS-tjenester på flyplasser og 2020/2148 om rullebanesikkerhet og bl.a. nytt globalt rapporteringsformat

Europakommisjonen har vedtatt to endringsforordninger av betydning for EU-sertifiserte flyplasser. Endringsforordningene gjelder nye driftstjenester på flyplassen...

04. jun 2021 - Høring avsluttet

Høring – felleseuropeiske ytelsesmål for RP3

Luftfartstilsynet har på høring Europakommisjonens beslutning om reviderte felleseuropeiske ytelsesmål ("union wide targets") for den tredje referanseperioden (RP...

04. jun 2021 - Høring avsluttet

Høring – nye FUA-områder i Sør-Norge

Luftfartstilsynet har på høring et forslag til nye militære treningsområder (FUA-områder) i luftrommet i Sør-Norge. I tilknytning til dette foreslås også nye områ...

03. jun 2021 - Høring avsluttet

Høring konsesjon Narvik helikopterplass, Furumoen

Universitetssykehuset Nord-Norge HF har fremlagt søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha en ny helikopterplass i forbindelse med bygging av nytt sykehu...

27. apr 2021 - Høring avsluttet

Høring – konsesjon Vuottašjávri sjøflyplass

Mosquito Air Taxi AS har fremlagt søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha en ny sjøflyplass i Kautokeino kommune: Vuottašjávri sjøflyplass.

19. apr 2021 - Høring avsluttet

Høring – Utkast til forskrift om oppheving av forskrift 19. april 2016 om krav til sporing av helikoptre på norsk kontinentalsokkel

Luftfartstilsynet har på høring forskrift om oppheving av forskrift 19. april 2016 om krav til sporing av helikoptre på norsk kontinentalsokkel (BSL D 2-10).

26. mar 2021 - Høring avsluttet
Side