Hopp til innhold
RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 41 til 48 av 265

Høring – NPA 2023/03 - Oppdatering av regler i forordning om luftfartsoperasjoner (EU) nr. 965/2012 – extended diversion time operations

EASA gjennomfører for tiden høring av NPA 2023/03 – «Regular update of the air operations rules Extended diversion time operations (EDTO)»

22.06.2023 - Høring avsluttet

Høring – NPA 2023-04 Introduksjon av ACAS Xa for operasjoner i det felleseuropeiske luftrommet og PBN-spesifikasjoner for operasjoner over havområder

EUs byrå for sivil luftfart, EASA,  gjennomfører nå høring av NPA 2023-04 Introduction of ACAS Xa for operations in the single European sky (SES) airspace & PBN s...

14.06.2023 - Høring avsluttet

Høring – NPA 2023-01 – Oppdatering av regler om luftfartsoperasjoner

EUs byrå for sivil luftfart, EASA, gjennomfører nå høring av NPA 2023-01: Training requirements for flight operations officers and flight dispatchers | Amendments...

13.06.2023 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Hjelset helikopterplass, Akuttsykehuset Nordmøre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal HF har søkt om konsesjon for ny helikopterlandingsplass ved det nye akuttsykehuset på Hjelset i Molde kommune – Hjelset helikopterplass, Aku...

08.06.2023 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om fornyelse av konsesjon Kinsarvik helikopterplass, Vetlemoen.

Airlift AS har på vegne av Ullensvang kommune søkt om fornyet konsesjon for å drive og inneha Kinsarvik helikopterplass, Vetlemoen.

02.06.2023 - Høring avsluttet

Høring av NPA 2023-02

EASA gjennomfører for tiden høring av NPA 2023-02 “Training the next generation of ATCOs” som omfatter planlagte endringer i flygelederforordningen.

25.05.2023 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om fastsettelse av RMZ og TMZ over Oslo og Kjeller

Politiets helikoptertjeneste har søkt om opprettelse av en permanent radio- og transponderpåbudssone i luftrommet over Oslo og Kjeller. Kjeller Aero Senter AS har...

22.05.2023 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om endring av konsesjon for Bodø helikopterplass, Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset HF har søkt om endring av antallet flybevegelser i konsesjonen for Bodø helikopterplass, Nordlandssykehuset.

28.04.2023 - Høring avsluttet
Side