Hopp til innhold

Endring i reglene om forbud mot flyging med ubemannet luftfartøy i 5 km-sonen rundt lufthavner

Nytt krav om tillatelse for å fly med ubemannet luftfartøy i kontrollsoner rundt lufthavner

Luftfartstilsynet har på høring et forslag om endringer i regler som knytter seg til hvor det er lovlig å fly med ubemannet luftfartøy.

Innspill til høringen kan sendes til Luftfartstilsynet på e-post postmottak@caa.no, og merkes saksnummer 23/26103.

Høringen er åpen for alle, og høringsfristen er satt til 14. juni 2024.

Sist oppdatert: 19.03.2024