Hopp til innhold

Søknad om fornyet konsesjon for drive og inneha Oppdal flyplass, Fagerhaug

Midtnorsk Fly- og Luftsportsenter AS har søkt om fornyet konsesjon for å drive og inneha Oppdal flyplass, Fagerhaug. Landingsplassen er til privat bruk. Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med søknadsdokumentene.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref. 23/18888

Høringsfristen er satt til 15. august 2024.

Publisert: 21.05.2024