Hopp til innhold

Høring – Utkast til gebyrforskrift for 2024

Luftfartstilsynet har nå ute på høring utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2024. Forskriften fastsettes av Samferdselsdepartementet.

Eventuelle merknader til høringen må være Luftfartstilsynet i hende innen fredag 1. desember 2023.

Innspill bes sendt inn per e-post til postmottak@caa.no.

Alternativt kan innspill sender per brev til:

Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 Bodø

Vennligst merk høringssvar med saksnummer 23/02078.

Sist oppdatert: 13.10.2023