Hopp til innhold

Høring – NPA 2023-10: revisjon av Part-147

EASA gjennomfører nå høring av endringsforslag (NPA) 2023-10: Review of Part-147 RMT.0544. Endringsforslaget tar for seg endringer i forordning (EU) nr. 1321/2014.

NPA 2023-10 foreslår følgende:

  • et mer robust organisasjonsoppsett
  • innføring av nye tiltak og mekanismer for å forebygge svindel
  • innføring av krav til språkferdighet
  • tilpasse kravene til tilsynsmyndighet slik at de er i samsvar med kravene i del-CAMO og del-145
  • korrigering av diverse mangler med hensyn til godkjenning av MTOer (Maintenance Training Organisations)

Regelverksforslaget forventes å øke den generelle sikkerheten i EUs system for godkjenning av vedlikeholdssertifikat (maintenance licensing system). Endringene forventes å forbedre organisasjonsprosesser og sikre levering av opplæringsaktiviteter av bedre kvalitet.

Regelverket endrer forordning 1321/2014 som er gjennomført i norsk rett ved forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

Det nye regelverket vil bli tatt inn i norsk rett gjennom endring av vedlikeholdsforskriften. I utgangspunktet er målet at regelverket skal tre i kraft i Norge så tidlig som mulig etter vedtakelse i EU. Vi vil derfor vurdere nasjonal gjennomføring av regelverket i påvente av EØS-gjennomføring av regelverket. 

Luftfartstilsynet oppfordrer alle berørte norske aktører til å gi innspill til EASA på regelverksforslaget. Man kan gi sine høringsinnspill på EASAs side om endringsforslaget

Frist for å gi innspill til EASA er 4. mars 2024

Kopi av innspill sendes til e-post: postmottak@caa.no. Merk e-posten med referanse 23/28342.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Sandra Eilertsen sei@caa.no.

Publisert: 12.12.2023