Hopp til innhold

Høring - Endring av forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer og forskrift om luftfartsoperasjoner

Luftfartstilsynet har på høring EASAs endringsforslag som finnes i Opinion 05/2023 “Cruise relief co-pilots (RMT.0190) Regular update of flight crew licensing and medical requirements (RMT.0287, RMT.0587) Better flight crew licensing requirements for general aviation (RMT.0678)”. Det foreslås endringer til kommisjonsforordning (EU) 1178/2011 og 965/2012.

Eventuelle svar på høringen må være mottatt av Luftfartstilsynet innen 29. januar 2024

Høringssvar bes sendt per e-post til postmottak@caa.no

Alternativt kan høringssvar sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Det bes om at svaret merkes med saksnummer: 23/22198.

Sist oppdatert: 17.11.2023