Bakgrunnssjekk

Her finner du informasjon om hvordan du søker om bakgrunnssjekk. Husk at det er viktige ting du må lese på denne siden før du søker via Altinn.

Hvordan søke?

Logg inn via ID-porten.

Etter at du har logget deg inn:

Søk om politiattest med knappen til venstre. Formålet skal være Luftfartstilsynets bakgrunnssjekk.

Betal kr 430 med knappen til høyre («Til betaling»).

Etter betaling blir søknad om bakgrunnssjekk tilgjengelig. Ved å trykke på den samme knappen som du brukte for betaling kommer du nå inn i søknadsskjema. Kvittering på betalt bakgrunnssjekk sendes på e-post når vi har mottatt søknaden.

Før du søker

Ha klar dokumentasjon for alle dine arbeids-/utdanningsforhold de siste fem årene. Husk at om du har vært arbeidsledig, må dette også dokumenteres.

Husk at for en effektiv saksbehandling er det viktig at du søker om både politiattest OG bakgrunnssjekk. Har du ikke fylt ut to søknader når du er ferdig, må du se over denne informasjonen en gang til.

 

Saksbehandlingstid

For å jobbe på sikkerhetsbegrenset område av en lufthavn må du både være akkreditert av politiet og ha godkjent bakgrunnssjekk av Luftfartstilsynet. Saksbehandlingstiden for bakgrunnssjekk er opp til fire uker.

Utenlandsk søker? Da må du ha D-nummer

Skal du søke Luftfartstilsynets om bakgrunnssjekk, må du ha norsk fødselsnummer eller D-nummer. D-nummer er et midlertidig identifikasjonsnummer som gis av norske myndigheter til utenlandske personer som skal arbeide i Norge og som derfor må betale skatt eller avgifter til Norge.

Du finner mer informasjon om D-nummer her.

Du er nødt til å søke om skattekort i Norge for å få tildelt D-nummer. 

Her finner du informasjon om hvordan du søker om skattekort.

Første gang du søker om skattekort må du personlig møte opp ved ett av 42 utvalgte skattekontor.

Oversikt over hvilke skattekontor dette gjelder finner du her. 

 

Krav til politiattest 

For at Luftfartstilsynet skal få behandlet søknad om bakgrunnssjekk må det også søkes om politiattest, dette kreves kun om du har vært folkeregistret i gjeldende land mer enn seks måneder.

Det kreves fem års sammenhengende botid i Norge eller et annet EU/EØS-land for å kunne få godkjent bakgrunnssjekk.

Norsk politiattest

Gjelder for alle søkere som har vært folkeregistret i Norge mer enn seks måneder. 

Type politiattest: uttømmende politiattest. Velg kategori: luftfart, og formål: bakgrunnssjekk. Når du søker om norsk politiattest til søknad om bakgrunnssjekk, vil du fra 1. mars 2020 motta politiattesten i din digitale postkasse eller i posten om du ikke har digital postkasse. Politiet vil ikke lenger sende originalen direkte til Luftfartstilsynet, du er nødt til å sende den selv.

Andre land

Dersom søker har vært folkeregistret i andre land enn Norge de siste fem år original(e) politiattester fra respektive land sendes til Luftfartstilsynet.

Hvordan sende inn politiattest.

Dersom du har bodd i EØS-land utenfor Norge i løpet av de siste fem årene, må du sende inn politiattest fra alle landene du har bodd i per post. Utenlandske politiattester må sendes i original, vi aksepterer ikke scan/kopier. Unntaksvis kan politiattester fra land utenfor EØS legges til grunn, se securityforskriften § 41, andre ledd. 

Hva er bakgrunnssjekk og hvem må søke om det?

En bakgrunnssjekk består av tre elementer:

 • Identitetskontroll
 • Kontroll av arbeid/utdanning og eventuelle opphold de siste fem årene
 • Vandelskontroll

Du må søke om bakgrunnssjekk dersom du:

 • Skal ha ID-kort som gir adgang til sikkerhetsbegrenset område på norske lufthavner
 • Skal ha ID-kort som sikkerhetskontrollør (gjelder kun Nokas og Securitas)
 • Skal ha crew-kort
 • Skal gjennomsøke frakt og post
 • Skal være sertifisert instruktør
 • Er utpekt som stedlig ansvarlig for security (ansvarshavende for sikkerhet) av en virksomhet, eller er stedfortreder til denne funksjonen
 • Skal ha ueskortert tilgang til sikkerhetskontrollert identifiserbar flyfrakt og post
 • Skal ha ueskortert tilgang til sikkerhetskontrollert identifiserbar post og materiell til flyselskap
 • Skal ha ueskortert tilgang til sikkerhetskontrollert identifiserbare forsyninger til flygingen
 • Skal ha ueskortert tilgang til sikkerhetskontrollert identifiserbare forsyninger til lufthavnen
 • Skal være teknisk ansvarlig for sikkerhetsutstyr
 • Skal delta i sikkerhetsutvalg


Gjelder også om du ikke skal ha tilgang til sikkerhetsbegrenset område på lufthavn, men skal jobbe innen:

 • Sikkerhetsgodkjente fraktleverandører
 • Kjent avsender
 • Kjent leverandør
 • Sikkerhetsgodkjent leverandør av forsyninger til flyging
 • Instruktør som ikke skal ha adgang til sikkerhetsbegrenset område

Personer som kan representere en risiko for luftfarten skal ikke få tilgang til landingsplasser og luftfartsanlegg, eller godkjennes for sentrale posisjoner i luftfarten for øvrig. Derfor har vi et krav til bakgrunnssjekk for alle nevnt over. Kravet til bakgrunnssjekk vil også bidra til å sikre allmennhetens tillit til sivil luftfart.

Akkreditering

Luftfartstilsynet har innført krav om akkreditering for å få tilgang til sikkerhetsbegrenset område på flyplassene (rød sone). Politiet vil derfor samtidig med bakgrunnssjekken gjennomføre en selvstendig kontroll. Politiet gjennomfører akkrediteringen etter regelverket i politiregisterforskriften § 38-5. Luftfartstilsynet vil formidle politiets beslutning. Hvis politiet avslår akkreditering, kan man ikke klage på beslutningen. Politiet gir ingen begrunnelse for sin beslutning.

Kontor for bakgrunnssjekk

 • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
 • Telefon:
  09.00–11.00 og 12–14.30 (alle hverdager)
Sist oppdatert: 09. apr 2018