Bakgrunnssjekk

Her finner du alt du trenger å vite om hvordan du søker om bakgrunnssjekk.

Bakgrunnssjekk består av utfylt og innsendt søknadsskjema med vedlagt dokumentasjon vedrørende arbeid/utdanning de siste fem år og politiattest(er) fra alle land hvor du har vært registrert bosatt de siste fem år.

Når søknaden er sendt inn får du tilgang til Min side på Luftfartstilsynets nettside, her skal du laste opp politiattester fra alle land hvor du har vært registrert bosatt de siste fem år (for mer en seks måneder).

Husk at det er du som er ansvarlig for å videresende politiattest til Luftfartstilsynet. Politiattesten er gyldig i 90 dager fra utstedelsesdato. Trenger du å fornye din bakgrunnssjekk, sjekk Min side for når eksisterende har utløp. Vi behandler kun søknader som har utløp innenfor to måneder. Vi refunderer ikke søknader med utløp over to måneder. Ufullstendig søknad vil ikke bli behandlet.

Merk endringer fra 1. januar 2022: Utvidet bakgrunnssjekk er gyldig i 12 måneder fra godkjenningsdato. Det pågår arbeid med å avklare om søker må søke på nytt innen utløpet av godkjenningsdato eller om søker inngår i en årlig kontroll. Nærmere informasjon kommer på våre internettsider.

Status på søknad finner du på Min side

Les veiledning før du søker via altinn.
Er noe uklart, ta kontakt på bakgrunnssjekk@caa.no

Hvordan søke om bakgrunnssjekk?

Når søknadsskjema er betalt og sendt inn vil du ikke ha mulighet til å redigere dette i ettertid, merk deg derfor følgende viktig informasjon:

 • Det stilles strenge krav vedrørende dokumentasjon på arbeid/utdanning de siste fem år
 • Når søknadsskjema er fylt ut og betalt får du tilgang til Min side (www.luftfartstilsynet.no), her skal du laste opp politiattest(er) fra alle land hvor du har vært registrert bosatt de siste fem år. Politiattesten er gyldig i 90 dager fra utstedelsesdato. Politiattest(er) skal ikke lastes opp i søknad – og skal ikke sendes med e-post til Luftfartstilsynet.

Følg veiledningene som tar for seg hvordan du søker om bakgrunnssjekk og hvordan søke- og sende inn politiattest(er).

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål: bakgrunnssjekk@caa.no
Oppgi fullt navn og fødselsdato eventuelt D-nummer ved kontakt til Luftfartstilsynet.

Saksbehandlingstid

For å jobbe på sikkerhetsbegrenset område av en lufthavn må du både være akkreditert av politiet og ha godkjent bakgrunnssjekk av Luftfartstilsynet. Saksbehandlingstiden for bakgrunnssjekk er opp til fire uker.

Utenlandsk søker? Da må du ha D-nummer

Skal du søke Luftfartstilsynets om bakgrunnssjekk, må du ha norsk fødselsnummer eller D-nummer. D-nummer er et midlertidig identifikasjonsnummer som gis av norske myndigheter til utenlandske personer som skal arbeide i Norge og som derfor må betale skatt eller avgifter til Norge.

Du finner mer informasjon om D-nummer her

Du er nødt til å søke om skattekort i Norge for å få tildelt D-nummer. 

Her finner du informasjon om hvordan du søker om skattekort

Første gang du søker om skattekort må du personlig møte opp ved ett av 42 utvalgte skattekontor.

Oversikt over hvilke skattekontor dette gjelder finner du her

Krav til politiattest 

For at Luftfartstilsynet skal få behandlet søknad om bakgrunnssjekk må det også søkes om politiattest, dette kreves kun om du har vært folkeregistret i gjeldende land mer enn seks måneder.

For søkere som skal ha ID-kort/tilgang til sikker sone norsk lufthavn, kreves det fem års sammenhengende botid i Norge eller et annet EU/EØS-land for å få godkjent søknad om bakgrunnssjekk.

Norsk politiattest

Gjelder for alle søkere som har vært folkeregistret i Norge i mer enn seks måneder. 

Velg kategori Luftfart og formål Bakgrunnssjekk. Når du søker om norsk politiattest til søknad om bakgrunnssjekk vil du motta politiattesten i din digitale postkasse eller i posten om du ikke har digital postkasse. Politiet vil ikke lenger sende originalen direkte til Luftfartstilsynet, du er nødt til å laste den opp selv på Min side.

Andre land

Dersom søker har vært folkeregistret i andre land enn Norge de siste fem år original(e) politiattester fra respektive land lastes opp på Min side på luftfartstilsynet.no.

Politiattest(er) er gyldig i 90 dager fra utstedelsesdato. Har du bemerkninger på utenlandsk politiattest må denne oversettes til norsk eller engelsk. Politiattest med bemerkninger skal sendes med post til Luftfartstilsynet, du må sende original og oversatt attest.

Hva er bakgrunnssjekk og hvem må søke om det?

En bakgrunnssjekk består av tre elementer:

 • Identitetskontroll
 • Kontroll av arbeid/utdanning og eventuelle opphold de siste fem årene
 • Vandelskontroll

Du må søke om bakgrunnssjekk dersom du:

 • Skal ha ID-kort som gir adgang til sikkerhetsbegrenset område på norske lufthavner
 • Skal ha ID-kort som sikkerhetskontrollør (gjelder kun Avarn, Securitas og sikkerhetskontrollører Widerøe Ground Handling)
 • Skal ha crew-kort
 • Skal gjennomsøke frakt og post
 • Skal være sertifisert instruktør
 • Er utpekt som stedlig ansvarlig for security (ansvarshavende for sikkerhet) av en virksomhet, eller er stedfortreder til denne funksjonen
 • Skal ha ueskortert tilgang til sikkerhetskontrollert identifiserbar flyfrakt og post
 • Skal ha ueskortert tilgang til sikkerhetskontrollert identifiserbar post og materiell til flyselskap
 • Skal ha ueskortert tilgang til sikkerhetskontrollert identifiserbare forsyninger til flygingen
 • Skal ha ueskortert tilgang til sikkerhetskontrollert identifiserbare forsyninger til lufthavnen
 • Skal være teknisk ansvarlig for sikkerhetsutstyr
 • Skal delta i sikkerhetsutvalg


Gjelder også om du ikke skal ha tilgang til sikkerhetsbegrenset område på lufthavn, men skal jobbe innen:

 • Sikkerhetsgodkjente fraktleverandører
 • Kjent avsender
 • Kjent leverandør
 • Sikkerhetsgodkjent leverandør av forsyninger til flyging
 • Instruktør som ikke skal ha adgang til sikkerhetsbegrenset område

Personer som kan representere en risiko for luftfarten skal ikke få tilgang til landingsplasser og luftfartsanlegg, eller godkjennes for sentrale posisjoner i luftfarten for øvrig. Derfor har vi et krav til bakgrunnssjekk for alle nevnt over. Kravet til bakgrunnssjekk vil også bidra til å sikre allmennhetens tillit til sivil luftfart.

Akkreditering

Luftfartstilsynet har innført krav om akkreditering for å få tilgang til sikkerhetsbegrenset område på flyplassene (rød sone). Politiet vil derfor samtidig med bakgrunnssjekken gjennomføre en selvstendig kontroll.

Politiet gjennomfører akkrediteringen etter regelverket i politiregisterforskriften § 38-5. Luftfartstilsynet vil formidle politiets beslutning. Hvis politiet avslår akkreditering, kan man ikke klage på beslutningen.

Politiet gir ingen begrunnelse for sin beslutning.

Bakgrunnssjekk – kontaktinformasjon

 • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
 • Telefon:
  09.00–11.00 (man-tors) og 12.00–14.30 (alle hverdager)
Sist oppdatert: 28. jun 2021