Bakgrunnssjekk

Her finner du informasjon om hvordan du søker om bakgrunnssjekk. Husk at det er viktige ting du må lese på denne siden før du søker via Altinn.

Hvordan søke?

Logg inn via ID-porten.

Etter at du har logget deg inn:

Søk om politiattest med knappen til venstre. Formålet skal være Luftfartstilsynets bakgrunnssjekk.

Betal kr 430 med knappen til høyre («Til betaling»).

Etter betaling blir søknad om bakgrunnssjekk tilgjengelig. Ved å trykke på den samme knappen som du brukte for betaling kommer du nå inn i søknadsskjema. Kvittering på betalt bakgrunnssjekk sendes på e-post når vi har mottatt søknaden.

Før du søker

Ha klar dokumentasjon for alle dine arbeids-/utdanningsforhold de siste fem årene. Husk at om du har vært arbeidsledig, må dette også dokumenteres.

Husk at for en effektiv saksbehandling er det viktig at du søker om både politiattest OG bakgrunnssjekk. Har du ikke fylt ut to søknader når du er ferdig, må du se over denne informasjonen en gang til.

 

Saksbehandlingstid

For å jobbe på sikkerhetsbegrenset område av en lufthavn må du både være akkreditert av politiet og ha godkjent bakgrunnssjekk av Luftfartstilsynet. Krav om akkreditering ble innført sommeren 2016. Etter innføringen av akkreditering er saksbehandlingstiden for bakgrunnssjekk normalt 4 uker.

Utenlandsk søker? Da må du ha D-nummer

Bosted utenfor Norge de siste fem årene

 • Det kreves fem års sammenhengende botid i Norge eller et annet EØS-land for å kunne få godkjent bakgrunnssjekk.
 • Dersom du har bodd i EØS-land utenfor Norge i løpet av de siste fem årene, må du sende inn per post politiattest fra alle landene du har bodd i. Utenlandske politiattester må sendes i original, vi aksepterer ikke scannet/kopier. Unntaksvis kan politiattester fra land utenfor EØS legges til grunn, se securityforskriften § 41 andre ledd. 

Hva er bakgrunnssjekk og hvem må søke om det?

En bakgrunnssjekk består av tre elementer:

 • Identitetskontroll
 • Kontroll av arbeid/utdanning og eventuelle opphold de siste fem årene
 • Vandelskontroll

Du må søke om bakgrunnssjekk dersom du:

 • Skal ha ID-kort som gir adgang til sikkerhetsbegrenset område på norske lufthavner
 • Skal ha crew-kort
 • Skal gjennomsøke frakt og post
 • Skal være sertifisert instruktør
 • Er utpekt som stedlig ansvarlig for security (ansvarshavende for sikkerhet) av en virksomhet, eller er stedfortreder til denne funksjonen
 • Skal ha ueskortert tilgang til sikkerhetskontrollert identifiserbar flyfrakt -og post
 • Skal ha ueskortert tilgang til sikkerhetskontrollert identifiserbar post og materiell til flyselskap
 • Skal ha ueskortert tilgang til sikkerhetskontrollert identifiserbare forsyninger til flygingen
 • Skal ha ueskortert tilgang til sikkerhetskontrollert identifiserbare forsyninger til lufthavnen
 • Skal være teknisk ansvarlig for sikkerhetsutstyr
 • Skal delta i sikkerhetsutvalg

Personer som kan representere en risiko for luftfarten skal ikke få tilgang til landingsplasser og luftfartsanlegg, eller godkjennes for sentrale posisjoner i luftfarten for øvrig. Derfor har vi et krav til bakgrunnssjekk for alle nevnt over. Kravet til bakgrunnssjekk vil også bidra til å sikre allmennhetens tillit til sivil luftfart.

Akkreditering

Luftfartstilsynet har innført krav om akkreditering for å få tilgang til sikkerhetsbegrenset område på flyplassene (rød sone). Politiet vil derfor samtidig med bakgrunnssjekken gjennomføre en selvstendig kontroll. Politiet gjennomfører akkrediteringen etter regelverket i politiregisterforskriften § 38-5. Luftfartstilsynet vil formidle politiets beslutning. Hvis politiet avslår akkreditering, kan man ikke klage på beslutningen. Politiet gir ingen begrunnelse for sin beslutning.

Kontor for bakgrunnssjekk

 • Postadresse: Postboks 243 8001 Bodø
Sist oppdatert: 09. apr 2018