Hopp til innhold

Norweski Urząd Lotnictwa Cywilnego (Luftfartstilsynet) – weryfikacja historii kandydata na pracownika

Dokumenty załączone do wniosku: Aby wniosek o weryfikację historii kandydata został rozpatrzony, należy załączyć do niego dokumenty potwierdzające, co robiło się przez ostatnie 5 lat. Uznawane dokumenty to świadectwa pracy, zaświadczenia, świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie oraz zaświadczenia o statusie osoby bezrobotnej. Nie przyjmujemy dokumentów wystawianych samodzielnie przez kandydata, CV ani dowodów tożsamości.

Dokumenty powinny zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę pracodawcy/placówki oświatowej oraz daty rozpoczęcia i zakończenia zatrudniania/edukacji.

Wnioski bez ważnych dokumentów nie zostaną rozpatrzone.

Zaświadczenia o niekaralności: Po wysłaniu wniosku otrzymuje się dostęp do Mojej strony (Min side) www.luftfartstilsynet.no. Tutaj należy przesłać zaświadczenia o niekaralności ze wszystkich krajów, w których było się zameldowanym przez ostatnie 5 lat. Zaświadczenie o niekaralności nie może być starsze niż 90 dni od daty jego wystawienia. Zaświadczenia (zaświadczeń) o niekaralności nie należy wysyłać do Norweskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego pocztą elektroniczną.

Jeśli na zagranicznym zaświadczeniu o niekaralności wpisane są uwagi/komentarze/czyny karalne, zaświadczenie to należy przetłumaczyć na język norweski lub angielski. Oryginał zaświadczenia o niekaralności wraz z tłumaczeniem należy wysłać pocztą na adres Norweskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

Ponadto prosimy o uważne przeczytanie formularza w czasie jego wypełniania.