Hopp til innhold

Nytt om bakgrunnssjekk

Årlig kontroll og nye krav til ansvarshavende/stedfortredere fra 1. januar 2023.

Utvidet bakgrunnsjekk

Fra 1. januar 2022 gjelder nye regler knyttet til bakgrunnssjekk. Alle som skal ha utvidet bakgrunnssjekk (adgang til sikkerhetsbegrenset område) skal gjennom en årlig kontroll basert på etterretnings- og vandelsopplysinger.

Personer som får godkjent utvidet bakgrunnssjekk etter 1. januar 2022 vil bli kontrollert årlig. Gjelder dette deg trenger du ikke å foreta deg noe.

Personer som fikk godkjent sin utvidede bakgrunnssjekk før 1. januar 2022, vil falle under en overgangsbestemmelse, der gyldigheten vil være 5 år, men ikke lenger enn 30. juni 2024. Datoen som kommer først, vil bli gyldigheten på din bakgrunnssjekk.

Luftfartstilsynet etablerer en digital løsning i samarbeid med politiet slik at den enkelte søker ikke trenger å sende inn en ny søknad om utvidet bakgrunnssjekk. Dette vil gå automatisk basert på den innsendte dokumentasjon som gav godkjent utvidet bakgrunnssjekk. Dette betyr i praksis at dersom den årlige kontrollen blir bestått, vil den utvidede bakgrunnssjekken være gyldig. Den digitale løsningen vil være på plass i løpet av året.

Årlig gebyr knyttet til kontrollen vil komme etter hvert.

Fra 1. januar 2023 kommer det en ny bestemmelse i EU-regelverket som sier at alle ansvarshavende security (inkludert flyplass, RA, KC, SLFF m.m.) skal ha en godkjent utvidet bakgrunnssjekk. Denne kategorien kommer ikke inn under overgangsbestemmelsene nevnt over.

I søknadsskjema krysser du av i rubrikken for; ansvarshavende eller stedfortreder (ikke adgangskort for lufthavn).

Luftfartstilsynet jobber med den digitale løsningen for den årlige kontrollen slik at denne vil være på plass rundt årsskiftet. 

Standard bakgrunnssjekk

Eksisterende regler gjelder med gyldighet i 3 år. Ny søknad med dokumentasjon må sendes Luftfartstilsynet etter tre år. 

 

Sist oppdatert: 02. nov 2022