Hopp til innhold

Rapportering, registrering og merking av luftfartshinder

Hinderlys
Hinderlys. Foto: Colourbox.com

For å redusere antall ulykker forårsaket av kollisjoner mellom luftfartøy og luftfartshinder har Luftfartstilsynet fastsatt en forskrift.

Dette er forskrift, om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder (BSL E 2-1) som trådte i kraft 1. september 2014 og ble oppdatert 1. januar 2024.

Alle luftfartshinder i Norge skal være innrapportert til Statens kartverk som fører databasen over Nasjonalt register over luftfartshinder (NRL).

Data fra NRL benyttes i flysikkerhetsmessige sammenheng ved at luftfartshinder som er innført i NRL vil dukke opp som hinder på elektroniske kart (Moving map) som enkelte fly- og helikopterselskap benytter.

I forskriften er det krav om at alle objekter (bygninger, konstruksjoner eller anlegg, eksempelvis kraner, tårn, master, vindturbiner, taubaner, luftspenn, zipliner mv.) med en høyde over bakken eller vannet på 15 meter eller mer (utenfor tettbygd strøk) eller 30 meter eller mer (innenfor tettbygd strøk) skal rapporteres til Statens kartverk for registrering i NRL. Fullstendig informasjon finner du i forskriften.

Registrering i nasjonalt register

Senest 30 kalenderdager før igangsetting av oppføring av et luftfartshinder, eller før igangsetting av endring, flytting eller riving av et luftfartshinder, skal opplysninger om luftfartshinderet rapporteres til Statens kartverk.

Rapporteringsplikten gjelder ikke bare for oppføring av et nytt hinder, like viktig er det at endret informasjon om hindereier rapporteres inn til Statens kartverk.