Nyheter

Sikkerhetsprisen 2021 gikk til Flysikkerhetsforumet

Innlandshelikopter-segmentet er den kommersielle delen av luftfarten som har hatt den største forbedringen i sikkerhetsresultater de siste årene. I dag fikk Flysi...

11. mai 2022

Etablerer grønt luftfartsprogram

(Bodø 10.05.22) Avinor, Luftfartstilsynet, Norsk Industri og SINTEF går sammen om å etablere et grønt luftfartsprogram. Programmet skal bidra til at Norge kan ta ...

10. mai 2022

Ny § 26 i forskrift om luftromsorganisering (BSL G 4-1)

Samferdselsdepartementet fastsatte 15. desember 2021 en ny forskrift om luftromsorganisering. Forskriften fastsetter rammene for hvordan det norske luftrommet org...

02. mai 2022

Flere kurs for droneoperatører

I mai og juni arrangerer vi flere kurs for droneoperatører. Vi inviterer til nye kurs i godkjenningsprosessen i spesifikk kategori, inkludert SORA-metoden. Vi kjø...

26. apr 2022

Luftfartskonferansen 2022

10. og 11. mai vil Luftfartstilsynet nok en gang ønske velkommen til Luftfartskonferansen – den viktigste møteplassen for norsk luftfart.

23. mar 2022

Cold Response 2022 – Restriksjoner i luftrom

I forbindelse med Natoøvelsen Cold Response 2022 ble det innført restriksjonsområder for alle luftfartøy, i berørte områder.

21. mar 2022

Seminarer for kontrollanter og seniorkontrollanter

I starten av mai arrangerer Luftfartstilsynet to seminarer for kontrollanter og seniorkontrollanter. Påmeldingen er nå åpnet for seminarene som finner sted i Ask...

10. mar 2022
Side