Nyheter

Oppfriskningsseminar for flyinstruktører

Luftfartstilsynet arrangerer oppfriskningsseminar for flyinstruktører (FI-A, IRI-A og CRI) ved Bergen lufthavn, Flesland. Dette vil bli gjennomført 18.–19. februa...

02. feb 2023

Webinar om luftfartshinder den 8. februar

Luftfartstilsynet og Kartverket inviterer til webinar om luftfartshinder.

02. feb 2023

Ny gebyrforskrift for 2023

Samferdselsdepartementet vedtok den 17. januar 2023 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2023. Forskriften trer i kraft 25. januar 2023 og erstatter fo...

23. jan 2023

Oppfriskningsseminar for GA-kontrollanter

Luftfartstilsynet arrangerer oppfriskningsseminar for GA-kontrollanter 11.–12. mars 2023 på Kjeller.

23. jan 2023

Velkommen til seminar om drift og vedlikehold av helikopterplasser

15. februar avholder Luftfartstilsynet informasjonsmøte om drift og vedlikehold av helikopterplasser for flyplassjefer og overordnet linjeledere.

12. jan 2023

Nasjonal flysikkerhetsplan

Sikkerhet er Luftfartstilsynets høyeste prioritet. Vi publiserer nå nasjonal flysikkerhetsplan for å vise hvilke områder vi vil prioritere de neste årene for å op...

07. des 2022

Arbeidsmiljøundersøkelse for besetningsmedlemmer i norsk luftfart

Luftfartstilsynet har gjennomført en kartlegging av arbeidsmiljøet for besetningsmedlemmer i de ulike delene av norsk luftfart. Undersøkelsen viser at mange opple...

02. des 2022
Side