Nyheter

Positiv covid-test – når kan jeg jobbe (fly) igjen?

Luftfartstilsynet mottar en del spørsmål om hvilke regler som gjelder for gjenopptakelse av arbeid for piloter, kabinbesetningsmedlemmer og flygeledere som har te...

14. jan 2022

Lengre saksbehandlingstid

Luftfartstilsynet oppgraderer for tiden vårt arkivsystem. Dette medfører dessverre forsinkelser i vår saksbehandling.

05. jan 2022

Nasjonal flysikkerhetsplan

Sikkerhet er Luftfartstilsynets høyeste prioritet. Vi har nå publisert en oppdatert nasjonal flysikkerhetsplan for å vise hvilke områder vi vil prioritere de nest...

03. jan 2022

Luftfartskonferansen 2022 utsatt til mai

Luftfartskonferansen som skulle vært i januar er utsatt til 10. og 11. mai.

22. des 2021

Droner: Spesifikk søknader og saksbehandlingstid

Ved årsskiftet 2021/2022 utløper den nasjonale RO-godkjenningen for de aller fleste droneoperatørene. Med unntak av noen svært få som flyr sivil statsluftfart, vi...

22. des 2021

14 dager fengsel for flyging med ulovlig ombygget flymotor

En mann ble i desember 2021 i Hordaland Tingrett dømt til 14 dagers ubetinget fengsel for at han som eier, bruker og fartøysjef gjennomførte flere flyturer med et...

22. des 2021 - pressemelding

Sikring av virksomheten mot dataangrep

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) registrerer for tiden mange forsøk på dataangrep mot norske virksomheter, og mange av disse er knyttet til en spesifikk sårbarh...

16. des 2021
Side