Hopp til innhold

Nyheter

Slik flyr du drone trygt!

Det har vært mye fokus på droneflyginger i det siste, og da særlig av den ulovlige sorten. Som droneoperatør er du ansvarlig for å følge dronereglene. Følg disse ...

10.11.2022

Overtredelsesgebyr på grunnlag av flyging uten gyldig luftdyktighetsbevis

Eier av et norskregistrert luftfartøy ble i september 2022 ilagt et overtredelsesgebyr for bruk av luftfartøyet uten gyldig luftdyktighetsbevis. Eier var også pil...

26.10.2022

Luftfartstilsynet gir SAS tvangsmulkt

Tvangsmulkten er en reaksjon på at SAS ikke har tilbakebetalt refusjonskrav som er fremmet av kunder i forbindelse med pilotstreiken i sommer.

19.10.2022 - pressemelding

FAAs Regulatory and Guidance Library (RGL) avvikles

FAAs Regulatory and Guidance Library (RGL) avvikles til fordel for det nyutviklede Dynamic Regulatory System (DRS).

28.07.2022

Norske flysikkerhetsresultater 2021

Norske flysikkerhetsresultater 2021 er publisert! For å bidra til et tilfredsstillende sikkerhetsnivå innen norsk luftfart skal Luftfartstilsynet være en aktiv på...

15.06.2022

Sikkerhetsprisen 2021 gikk til Flysikkerhetsforumet

Innlandshelikopter-segmentet er den kommersielle delen av luftfarten som har hatt den største forbedringen i sikkerhetsresultater de siste årene. I dag fikk Flysi...

11.05.2022

Etablerer grønt luftfartsprogram

(Bodø 10.05.22) Avinor, Luftfartstilsynet, Norsk Industri og SINTEF går sammen om å etablere et grønt luftfartsprogram. Programmet skal bidra til at Norge kan ta ...

10.05.2022
Side