Nyheter

Saksbehandlingstid i sommer

I juli og begynnelsen av august vil det generelt kunne være noe lengre saksbehandlingstid for behandling av saker. Vi oppfordrer derfor til at søknader og andre h...

15. jul 2020

Lengre saksbehandlingstid for operative flygersertifikat

Grunnet stor mengde innkomne søknader, må det påregnes opp til 6-8 ukers saksbehandlingstid. Vi beklager ulempen dette måtte medføre.

09. jul 2020

Internasjonale charterflyginger til/fra Svalbard lufthavn begrenses grunnet COVID-19 pandemien

Samferdselsdepartementet har i en midlertidig instruks til Luftfartstilsynet, utarbeidet i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepar...

03. jul 2020 - pressemelding

Pakistan International Airlines (PIA) utestengt fra Europa i seks måneder

Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA har fattet vedtak om suspendering av PIAs autorisasjon til å fly til og fra medlemslandene. Suspenderingen vil også gjelde...

01. jul 2020 - pressemelding

Endringer i sertifikatformat for flygere

Luftfartstilsynet har endret utformingen av sertifikater for flygere med PPL, CPL, MPL og ATPL sertifikater.

01. jul 2020

Endring av sertifikatnummer

Luftfartstilsynet endrer sertifikatnummersystemet. Sertifikatnummeret vil ikke lenger inneholde sertifikatinnehavers fødselsnummer, men være et automatisk generer...

26. jun 2020

Mer fleksibel eksamensordning for trafikkflygere

Med innføring av nytt eksamenssystem har det nå blitt mye mer fleksibelt når kandidater kan ta teorieksamen. I tillegg får man nå umiddelbart svar på prøven.

18. jun 2020
Side