Nyheter

Luftfart og brexit

Storbritannia forlot EU-samarbeidet 1. februar 2020. EU og Storbritannia ble før det enige om en overgangsavtale som skulle gjelde til og med 31. desember 2020. E...

08. jan 2021

Nytt droneregelverk – nå må «alle» registrere seg

Fra 1. januar 2021 trådte et nytt felleseuropeisk regelverk for droner i kraft i Norge. Alle piloter med en drone som har kamera, eller som veier 250 gram eller m...

06. jan 2021

Ny gebyrforskrift for 2021

Samferdselsdepartementet vedtok den 21. desember 2020 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2021. Forskriften trer i kraft 1. januar 2021 og erstatter f...

22. des 2020

Konsekvenser av brexit for sertifikater

Storbritannia går ut av EU 31. januar 2020. EU og Storbritannia har blitt enige om en avtale som skal gjelde i en overgangsperiode fra 1. februar 2020 og i alle f...

22. des 2020

Luftfartstilsynet utsteder tvangsmulkt til SAS

SAS må betale 1 million kroner i tvangsmulkt for ikke å ha gjennomført nok refusjoner innenfor fristen som angis av flypassasjerforordningen.

17. des 2020 - pressemelding

Regelverksprat – en podcast fra Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynets Regelverksprat, en podcast om flysikkerhet. Første episode handler om rus, psykolog og kollegastøtte, og nytt regelverk på området.

16. des 2020

Nytt regelverk for droner: Hvem må registrere seg som droneoperatør etter nyttår?

Fra 1. januar 2021 må droneoperatører gå inn på flydrone.no for å registrere seg. For dagens RO1, RO2 og RO3 operatører gjelder en overgangsordning fram til slutt...

14. des 2020
Side