Nyheter

Regelverksprat – en podcast fra Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynets Regelverksprat, en podcast om flysikkerhet. Første episode handler om rus, psykolog og kollegastøtte, og nytt regelverk på området.

16. des 2020

Nytt regelverk for droner: Hvem må registrere seg som droneoperatør etter nyttår?

Fra 1. januar 2021 må droneoperatører gå inn på flydrone.no for å registrere seg. For dagens RO1, RO2 og RO3 operatører gjelder en overgangsordning fram til slutt...

14. des 2020

Luftfartstilsynet har vedtatt reaksjonspolicy

Luftfartstilsynet har nylig vedtatt retningslinjer for behandling av brudd på luftfartsloven og annet regelverk (reaksjonspolicy). Disse beskriver tiltakene Luftf...

27. nov 2020

Hvem får Sikkerhetsprisen 2020?

Luftfartstilsynet deler hvert år ut Sikkerhetsprisen. Prisen går til en person eller organisasjon som har bidratt til å øke sikkerheten i norsk luftfart. Hvem bli...

26. nov 2020

Brukerundersøkelse

Luftfartstilsynet gjennomfører for tiden en brukerundersøkelse blant et representativt utvalg av ledere og ansatte i (luftfarts)organisasjoner. Der ber vi dem om ...

03. nov 2020

Refusjonskravene skal innfris

Luftfartstilsynet gir flyselskapene en frist til å tilbakebetale alle refusjoner på avlyste flyreiser i forbindelse med koronapandemien.

02. okt 2020 - pressemelding

Sikker integrering av droner - digitalt seminar

Velkommen til SID 2020 i regi av Luftfartstilsynet, en dag for fag, oppdatering, spørsmål og diskusjon. I år er seminaret digitalt, onsdag 14. oktober kl. 10.00-1...

15. sep 2020
Side