Nyheter

Luftfartskonferansen 2022

10. og 11. mai vil Luftfartstilsynet nok en gang ønske velkommen til Luftfartskonferansen – den viktigste møteplassen for norsk luftfart.

23. mar 2022

Restriktive tiltak mot Russland på luftfartsområdet

Det har siden 28. februar 2022 vært flyforbud for russiske flyginger i norsk luftrom. Forbudet gjelder for alle typer flyging, for eksempel kommersielle ruteflygi...

28. feb 2022

Søk i registrerte fly!

Luftfartstilsynet fører Norges luftfartøyregister (NLR). NLR er et register over norske sivile luftfartøy med alle eiere. Nå er registeret mer tilgjengelig for al...

27. jan 2022

Målrettet sikkerhetsarbeid gir resultater

Åtte år etter den første sikkerhetsstudien for innlandshelikoptre, ble det i 2021 gjennomført en ny studie. Den konstaterer at sikkerheten, generelt, er økt vesen...

27. jan 2022 - pressemelding

14 dager fengsel for flyging med ulovlig ombygget flymotor

En mann ble i desember 2021 i Hordaland Tingrett dømt til 14 dagers ubetinget fengsel for at han som eier, bruker og fartøysjef gjennomførte flere flyturer med et...

22. des 2021 - pressemelding

Sikring av virksomheten mot dataangrep

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) registrerer for tiden mange forsøk på dataangrep mot norske virksomheter, og mange av disse er knyttet til en spesifikk sårbarh...

16. des 2021

Overtredelsesgebyr til Silk Way West Airlines

Luftfartstilsynet har ilagt Silk Way West Airlines et overtredelsesgebyr på 500.000 NOK for gjentakende og forsettlige brudd på støyforskriften ved Gardermoen.

16. des 2021 - pressemelding
Side