Nyheter

14 dager fengsel for flyging med ulovlig ombygget flymotor

En mann ble i desember 2021 i Hordaland Tingrett dømt til 14 dagers ubetinget fengsel for at han som eier, bruker og fartøysjef gjennomførte flere flyturer med et...

22. des 2021 - pressemelding

Sikring av virksomheten mot dataangrep

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) registrerer for tiden mange forsøk på dataangrep mot norske virksomheter, og mange av disse er knyttet til en spesifikk sårbarh...

16. des 2021

Overtredelsesgebyr til Silk Way West Airlines

Luftfartstilsynet har ilagt Silk Way West Airlines et overtredelsesgebyr på 500.000 NOK for gjentakende og forsettlige brudd på støyforskriften ved Gardermoen.

16. des 2021 - pressemelding

Flyr du drone? Da er du kaptein!

Visste du at de fleste som flyr drone må registrere seg på flydrone.no? Dette gjelder alle med droner med kamera, alle med droner over 250 gram og modellflygere s...

08. des 2021

Luftfartskonferansen 2022

Luftfartstilsynet vil nok en gang ønske velkommen til Luftfartskonferansen – den viktigste møteplassen for norsk luftfart.

19. nov 2021

Regelverksprat er ute med ny episode

Datakriminalitet er en økende trussel og luftfarten er intet unntak. I denne episoden av Regelverksprat snakker vi om cyber security og det nye regelverket som ko...

12. nov 2021

Norske flysikkerhetsresultater 2020

Luftfartstilsynet jobber hele tiden for å bidra til en sikker og samfunnsnyttig luftfart. I fjor publiserte vi for første gang en sikkerhetsgjennomgang av foregåe...

22. okt 2021
Side