Nyheter

Pakistan International Airlines (PIA) utestengt fra Europa i seks måneder

Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA har fattet vedtak om suspendering av PIAs autorisasjon til å fly til og fra medlemslandene. Suspenderingen vil også gjelde...

01. jul 2020 - pressemelding

Endringer i sertifikatformat for flygere

Luftfartstilsynet har endret utformingen av sertifikater for flygere med PPL, CPL, MPL og ATPL sertifikater.

01. jul 2020

Endring av sertifikatnummer

Luftfartstilsynet endrer sertifikatnummersystemet. Sertifikatnummeret vil ikke lenger inneholde sertifikatinnehavers fødselsnummer, men være et automatisk generer...

26. jun 2020

Mer fleksibel eksamensordning for trafikkflygere

Med innføring av nytt eksamenssystem har det nå blitt mye mer fleksibelt når kandidater kan ta teorieksamen. I tillegg får man nå umiddelbart svar på prøven.

18. jun 2020

Norske flysikkerhetsresultater for 2019

Luftfartstilsynet jobber hele tiden for å bidra til en sikker og samfunnsnyttig luftfart. Vi har nå publisert en rapport om norsk flysikkerhet i 2019. Den viser e...

10. jun 2020

Ingen re-registering for droneoperatørene

Har du registrert deg som RO1 droneoperatør, trenger du ikke å re-registrere deg slik Luftfartstilsynet tidligere har informert om. Etter en nøye gjennomgang av r...

28. mai 2020

Utsettelse av nytt EU-regelverk for droneoperatører

EU har vedtatt et nytt regelverk for droner som også vil bli gjeldende i Norge. På grunn av korona-situasjonen blir innføringen forsinket. Ny planlagt dato for ik...

05. mai 2020
Side