Nyheter

Positiv covid-test – når kan jeg jobbe (fly) igjen?

Luftfartstilsynet mottar en del spørsmål om hvilke regler som gjelder for gjenopptakelse av arbeid for piloter, kabinbesetningsmedlemmer og flygeledere som har te...

14. jan 2022

Lengre saksbehandlingstid

Luftfartstilsynet oppgraderer for tiden vårt arkivsystem. Dette medfører dessverre forsinkelser i vår saksbehandling.

05. jan 2022

Nasjonal flysikkerhetsplan

Sikkerhet er Luftfartstilsynets høyeste prioritet. Vi har nå publisert en oppdatert nasjonal flysikkerhetsplan for å vise hvilke områder vi vil prioritere de nest...

03. jan 2022