Hopp til innhold

Nyheter

Nasjonal flysikkerhetsplan

Sikkerhet er Luftfartstilsynets høyeste prioritet. Vi publiserer nå nasjonal flysikkerhetsplan for å vise hvilke områder vi vil prioritere de neste årene for å op...

07.12.2022

Arbeidsmiljøundersøkelse for besetningsmedlemmer i norsk luftfart

Luftfartstilsynet har gjennomført en kartlegging av arbeidsmiljøet for besetningsmedlemmer i de ulike delene av norsk luftfart. Undersøkelsen viser at mange opple...

02.12.2022

Datoer satt for Luftfartskonferansen 2023

25. og 26. april arrangeres Luftfartskonferansen i Bodø.

30.11.2022

Tilbakekall av pilotsertifikat på grunn av lavtflyging

En pilot fikk i desember 2021 tilbakekalt sitt pilotsertifikat i et vedtak fra Luftfartstilsynet som følge av alvorlige brudd på krav til minstehøyde. Etter at ve...

28.11.2022

ICAO eLibrary

ICAO har etablert et digitalt bibliotek der man får gratis lesetilgang til traktater og konvensjoner innenfor luftfartsområdet.

24.11.2022

Slik flyr du drone trygt!

Det har vært mye fokus på droneflyginger i det siste, og da særlig av den ulovlige sorten. Som droneoperatør er du ansvarlig for å følge dronereglene. Følg disse ...

10.11.2022

Overtredelsesgebyr på grunnlag av flyging uten gyldig luftdyktighetsbevis

Eier av et norskregistrert luftfartøy ble i september 2022 ilagt et overtredelsesgebyr for bruk av luftfartøyet uten gyldig luftdyktighetsbevis. Eier var også pil...

26.10.2022
Side