Hopp til innhold

Luftfartstilsynet gir SAS tvangsmulkt

SAS-fly ved gate på Gardermoen i skumring
SAS må betale tvangsmulkt på grunn av for sen behandling av refusjonskrav. Foto: Luftfartstilsynet

Tvangsmulkten er en reaksjon på at SAS ikke har tilbakebetalt refusjonskrav som er fremmet av kunder i forbindelse med pilotstreiken i sommer.

Etter forskrift om flypassasjerers rettigheter er det krav om at refusjon av billettpris skal tilbakebetales innen syv dager. Luftfartstilsynet har vist forståelse for at dette ikke lot seg etterkomme på grunn av den ekstraordinære situasjonen SAS var i på grunn av en langvarig pilotstreik. Likefullt mener Luftfartstilsynet at SAS burde tilbakebetale kravene raskere enn det de har gjort.

Berettigede krav skal tilbakebetales

Vi forventer at SAS betaler tilbake det kundene har krav på. Det er ingen tvil om at selskapet har vært i en krevende situasjon, men de har et ansvar for å oppfylle sine forpliktelser overfor passasjerene sine, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad. – Det har gått såpass lang tid etter at streiken ble avsluttet at vi forventer at sakene skulle vært løst nå, sier luftfartsdirektøren.

Tvangsmulkt

Summen på tvangsmulkten er på kr 100 000,–, med mulighet for videreføring og eventuell økning. Vedtaket gjelder i første omgang for perioden 18. oktober til 28. oktober 2022. SAS skal rapportere oppdatert status medio uke 43 slik at Luftfartstilsynet kan vurdere om tvangsmulkten må videreføres.

 

Publisert: 19.10.2022