Hopp til innhold

Overtredelsesgebyr på grunnlag av flyging uten gyldig luftdyktighetsbevis

Lite fly i grå skyer
Foto: Maksym Dragunov / Mostphotos

Eier av et norskregistrert luftfartøy ble i september 2022 ilagt et overtredelsesgebyr for bruk av luftfartøyet uten gyldig luftdyktighetsbevis. Eier var også pilot ved flygningene.

Saken gjelder en eier av et norsk nasjonalt sertifisert luftfartøy som ved mange tilfeller og over en lengre periode gjennomførte flygninger med sitt fly uten at det hadde gyldig luftdyktighetsbevis. Flyets luftdyktighetsbevis var ugyldig på grunn av utløpt N-ARC.

Luftdyktighetsbevis og særskilt luftdyktighetsbevis utstedt etter forskrift om nasjonal sertifisering av luftfartøy er gyldig så lenge det foreligger en N-ARC og kravene til vedlikehold og kontinuerlig luftdyktighet opprettholdes. Et fly kan ikke brukes til luftfart og anses ikke å være luftdyktig uten gyldig luftdyktighetsbevis. Luftfartstilsynet anser bruk av luftfartøy uten gyldig luftdyktighetsbevis for å være en alvorlig sak.

Eier ble ilagt et overtredelsesgebyr på kr 30 000. I den aktuelle saken er reaksjonsnivået begrunnet med et høyt antall gjentagelser av brudd på kravet om å hindre flyginger med eiers fly uten at det hadde gyldig luftdyktighetsbevis. Eier viste manglende aktsomhet for det selvstendige ansvaret eier har for å påse at flyginger ikke skjer uten gyldig luftdyktighetsbevis.