Hopp til innhold

Luftfartstilsynet følger opp ulovlig flyging

Juridisk reaksjon
Illustrasjonsbilde. Foto: Mostphotos/Andrey Popov

En pilot som ved flere anledninger fløy for lavt over mennesker på bakken har fått flysertifikatet sitt inndratt. Inndragelsen skjer som et resultat av publikumstips.

Saken gjelder en pilot som ved flere anledninger har brutt kravene til minstehøyder. Ved flere tilfeller passerte han i svært lav høyde en forsamling mennesker på bakken. Ved en annen anledning fløy han i lav høyde over tett bebyggelse mens det var mørkt. Dersom han skal ha sertifikatet gjenutstedt, må han ta nye teoretiske prøver og gjennomføre en praktisk eksamen.

Oppfølging av bekymringsmeldinger

Saken er en av flere saker der Luftfartstilsynet har fulgt opp bekymringsmeldinger fra publikum som gjelder privatflyging i lav høyde. Blant annet ila vi i fjor overtredelsesgebyr til en pilot som hadde fløyet for lavt over bebyggelse. Noen av tilfellene skjer over tett bebyggelse eller ansamlinger av mennesker. Disse momentene innebærer en ekstra risiko som mennesker på bakken ikke kan verne seg mot.

Luftfartstilsynet er avhengig av tips og meldinger fra publikum, og at vi får nok informasjon til å kunne følge opp sakene. I disse sakene har vi fått gode rapporter fra meldere, og andre vitner har bidratt med viktig informasjon.

 

25. mars 2021: Saken er påklaget til Samferdselsdepartementet.