Hopp til innhold

75 dager fengsel for beruset flytekniker

Juridisk reaksjon
Illustrasjonsbilde. Foto: Mostphotos/Andrey Popov

En flytekniker som i januar 2020 utførte arbeid på et fly på Torp ble i januar 2021 i Agder lagmannsrett dømt til 75 dager fengsel. Etter en forskriftsendring i 2019 er dette første gang en flytekniker blir dømt for å ha tjenestegjort i ruspåvirket tilstand.

I september 2020 ble straffen opprinnelig satt til 60 dager betinget fengsel. Dommen ble anket av påtalemyndigheten. Nå er straffen skjerpet.

I januar 2019 skjedde en regelverksendring om gjennomføring av rusmiddeltesting og forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand for flyteknisk personell, personell i flysikringstjenesten og i bakketjenesten. Det er denne overskriften flyteknikeren er dømt for å ha overtrådt, ved å ha utført reparasjon eller endringsarbeider på luftfartøy til tross for at han hadde en alkoholkonsentrasjon i blodet som oversteg 0,2 promille.

Luftfartstilsynet er fornøyd med dommen. – Det er ingen grunn til å se mindre strengt på overtredelse av forbudet mot rusmidler begått av teknisk personell enn av besetningsmedlemmer, uttaler juridisk direktør Nina Vindvik i Luftfartstilsynet, og hun legger til: – En slik dom er viktig av allmennpreventive hensyn. En flymekanikers arbeid har avgjørende betydning for luftdyktigheten, og dermed for flysikkerheten. I tillegg er det fare for at allmennhetens tillit til flysikkerheten svekkes når det blir kjent at en flymekaniker har vært beruset på jobb. Derfor mener vi det er riktig at denne overtredelsen ble straffet med ubetinget fengsel.