Hopp til innhold

60 dager fengsel for falsk pilotsertifikat

Juridisk reaksjon
Illustrasjonsbilde. Foto: Mostphotos/Andrey Popov

En pilot ble i januar 2020 i Øst-Finnmark tingrett dømt for blant annet å ha forfalsket sitt pilotsertifikat og forsøk på å bruke det falske sertifikatet hos en potensiell arbeidsgiver i utlandet. Etter at dommen ble anket til lagmannsretten er den nå stadfestet.

Dokumentfalsken ble avdekket gjennom et samarbeid mellom norske og utenlandske luftfartsmyndigheter, hvorpå Luftfartstilsynet anmeldte forholdet.

Endret gyldighetsdatoer på sertifikat

Vinteren 2018 ble Luftfartstilsynet kontaktet av en utenlandsk luftfartsmyndighet angående gyldigheten av et sertifikat til en norsk pilot. Vi avslørte at sertifikatet som den andre luftfartsmyndigheten hadde fått, var falsk.

– Etter en grundig utredning av saken fattet vi vedtak om å tilbakekalle sertifikatet til piloten og anmelde personen til politiet. Politiet tok beslag i datautstyr, hvor det blant annet ble funnet program for endring av dokumentasjon og flere forskjellige versjoner av sertifikatet. Dette ledet til at det ble tatt ut tiltale mot piloten for dokumentfalsk, forklarer juridisk direktør Nina Vindvik.

60 dager ubetinget fengsel

Det ble avsagt dom i saken, som også gjaldt flere andre forhold, vinteren 2020. I tingretten tilstod han forfalskningen og ble dømt i henhold til tiltalen. Han anket de øvrige forholdene til lagmannsretten og straffeutmålingen for forfalskningen. I Hålogaland lagmannsrett ble han frikjent for de andre forholdene, men straffeutmålingen på 60 dager fengsel ble stadfestet.

Tilfreds med dom

Luftfartstilsynet er tilfreds med at forfalskningen har blitt straffet. – Det skal ikke lønne seg eller gå ustraffet å forfalske slike dokumenter som gir en rettighet til å fly. I verste fall kan en pilot med falske papirer havne i en ulykke uten at arbeidsgiver eller passasjerer var klar over at vedkommende manglet nødvendige rettigheter. Vi er takknemlig for samarbeidet med de utenlandske myndighetene som varslet om forholdet, avslutter juridisk direktør Nina Vindvik.