Nyheter

Ny gebyrforskrift for 2023

Samferdselsdepartementet vedtok den 17. januar 2023 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2023. Forskriften trer i kraft 25. januar 2023 og erstatter fo...

23. jan 2023

Oppfriskningsseminar for kontrollanter

Luftfartstilsynet arrangerer oppfriskningsseminar for kontrollanter 22.–23. februar 2023 i Oslo.

23. jan 2023

Velkommen til seminar om drift og vedlikehold av helikopterplasser

15. februar avholder Luftfartstilsynet informasjonsmøte om drift og vedlikehold av helikopterplasser for flyplassjefer og overordnet linjeledere.

12. jan 2023