Hopp til innhold

Vinneren av Flysikkerhetsprisen 2022

Flysikkerhetsprisen 2022, Morten Kjellesvig

Luftfartstilsynet har gleden av å kunngjøre at Flysikkerhetsprisen for 2022 tildeles Morten Kjellesvig for hans ekstraordinære innsats for flysikkerhet i norsk luftfart. Flysikkerhetsprisen ble overrakt under Luftfartskonferansen 2023.

Morten Kjellesvig har en imponerende bakgrunn innenfor luftfart. Han begynte å fly seilfly i 1978. Siden den gang har han tjenestegjort 15 år i Luftforsvaret, og har 25 år med fartstid i SAS.

Kjellesvig har ledet Flyoperativt forum fra 2012. Forumet bidrar til økt samarbeid og koordinering av saker som har felles operativ interesse, noe som er spesielt viktig for veksten av antall flyoperatører, flyplasser og mer sofistikert materiell innen norsk luftfart de senere årene.

Flyoperativt Forum er en operativ luftfartskonferanse som samler flyoperativt personell på ledelsesnivå fra alle selskap/aktører i norsk og nordisk luftfart i april hvert år. Økning av antall flyoperatører, flere flyplasser og mer sofistikert materiell, har ført til et økt behov for samarbeid og koordinering av saker som har felles operativ interesse.

Representanter for fly og helikopterselskaper, Samferdselsdepartementet (SD), Avinor, Luftfartstilsynet (LT), Statens Havarikommisjon for Transport (SHT), Luftforsvaret og andre involverte myndigheter og organisasjoner er blant deltakere ved konferansen.

I dag er Kjellesvig ansatt ved UiT og arbeider for Flytryggingsinspektoratet (FTI) i Luftforsvaret. Han har en mastergrad i Air Safety Management fra City University i London og har tidligere undervist i Safety Risk Management og Accident Investigation ved samme universitet.

Luftfartstilsynet gratulerer Morten Kjellesvig med Flysikkerhetsprisen 2022 og takker han for hans utrettelige innsats for å øke sikkerheten i norsk luftfart.

Sist oppdatert: 26.04.2023