Hopp til innhold

Midlertidig flyforbud over Oslo og Romerike

Politiet har i forbindelse med et offisielt besøk til hovedstaden innført restriksjoner for flytrafikk (bemannet luftfart) og droner (ubemannet luftfart) over Oslo by.

Luftfartstilsynet formidler følgende informasjon fra Oslo politidistrikt.

Droner

For flygning med drone er det innført flyrestriksjoner i området Oslo 2, Romerike 1 og Romerike 2. Se kart.

Restriksjonsområder: Over Oslo og Romerike gjelder et midlertidig flyforbud.

Bemannet luftfart

For flytrafikk er alle forhånsdefinerte restriksjonsområder aktivert.

Det er forbudt å fly i disse områdene uten særskilt tillatelse. Ved behov for dispensasjon ta kontakt med Oslo politidistrikt på telefon 476 98 750. Man kan få dispensasjon for å ivareta viktige samfunnsinteresser.

Forbudet gjelder fra nå og frem til torsdag 14.12. klokken 20.

Publisert: 13.12.2023