Hopp til innhold

Luftfartstilsynet og ledende aktører i luftfartsbransjen tar et felles standpunkt mot uregjerlige passasjerer

Skyer

Luftfartstilsynet, i samarbeid med ledende aktører i norsk luftfart, har signert en felles erklæring for å ta et tydelig standpunkt mot økende utfordringer med uregjerlige passasjerer. Dette initiativet støttes av IATA og EASA, og er et sterkt signal om bransjens forpliktelse til å sikre tryggheten til alle som reiser med eller arbeider i norsk luftfart.

Til tross for at de fleste reisende opptrer respektfullt, har det vært en økende trend av alvorlige hendelser involverende uregjerlige passasjerer. Denne erklæringen understreker bransjens felles innsats for å redusere og håndtere slike hendelser, med fokus på passasjerenes og de ansattes trygghet.

Erklæringen fokuserer på fire hovedområder: kommunikasjon, opplæring, alkohol og rusmidler, og samarbeid.

Kommunikasjon: En felles kampanje vil bli lansert for å forebygge uregjerlig oppførsel, med tydelige retningslinjer for hva som er akseptabelt om bord og på flyplassene.

Opplæring: Vi styrker opplæring i trygg og effektiv håndtering av konflikter, for å roe ned opphetede situasjoner og håndheve en 'null-toleranse' policy effektivt og trygt.

Alkohol og rusmidler: Klare regler og begrensninger for alkoholkonsum på flyplasser og om bord vil bli fremhevet, da alkohol og andre rusmidler er blant de største faktorene til uregjerlig oppførsel.

Samarbeid: Alle aktører i bransjen vil jobbe tett sammen for å redusere antall uregjerlige hendelser, og utvikle og implementere beste praksis og retningslinjer.

Gjennom dette samarbeidet tar luftfartsbransjen aktive skritt for å adressere og håndtere uregjerlig passasjeroppførsel, og sikre en trygg og behagelig reiseopplevelse for alle. Bransjen erkjenner viktigheten av god passasjeroppførsel, og vil jobbe kontinuerlig for å redusere antall uregjerlige passasjerer hendelser, som kan ha en negativ innvirkning på flysikkerheten og sikkerheten til de ansatte.