Hopp til innhold

Nyheter

Webinar om luftfartshinder den 8. februar

Luftfartstilsynet og Kartverket inviterer til webinar om luftfartshinder.

02.02.2023

Ny gebyrforskrift for 2023

Samferdselsdepartementet vedtok den 17. januar 2023 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2023. Forskriften trer i kraft 25. januar 2023 og erstatter fo...

23.01.2023

Velkommen til seminar om drift og vedlikehold av helikopterplasser

15. februar avholder Luftfartstilsynet informasjonsmøte om drift og vedlikehold av helikopterplasser for flyplassjefer og overordnet linjeledere.

12.01.2023

Nasjonal flysikkerhetsplan

Sikkerhet er Luftfartstilsynets høyeste prioritet. Vi publiserer nå nasjonal flysikkerhetsplan for å vise hvilke områder vi vil prioritere de neste årene for å op...

07.12.2022

Arbeidsmiljøundersøkelse for besetningsmedlemmer i norsk luftfart

Luftfartstilsynet har gjennomført en kartlegging av arbeidsmiljøet for besetningsmedlemmer i de ulike delene av norsk luftfart. Undersøkelsen viser at mange opple...

02.12.2022

Datoer satt for Luftfartskonferansen 2023

25. og 26. april arrangeres Luftfartskonferansen i Bodø.

30.11.2022

Tilbakekall av pilotsertifikat på grunn av lavtflyging

En pilot fikk i desember 2021 tilbakekalt sitt pilotsertifikat i et vedtak fra Luftfartstilsynet som følge av alvorlige brudd på krav til minstehøyde. Etter at ve...

28.11.2022
Side