Nyheter

Sikkerhetsprisen 2020 går til safety manager i Widerøe, Bjørn Johansen

Bjørn Johansen har i mange år vært en markant person i flysikkerhetsarbeidet innenfor norsk luftfart. Han har som mangeårig flyger i Widerøe og mer enn 20 år i ro...

26. jan 2021 - pressemelding

Luftfartskonferansen 2021 | DIGITAL

Konferansens hovedtema er «Luftfartens kriseår: utfordringer, muligheter og fremtidsaspekter».

25. jan 2021

Luftfart og brexit

Storbritannia forlot EU-samarbeidet 1. februar 2020. EU og Storbritannia ble før det enige om en overgangsavtale som skulle gjelde til og med 31. desember 2020. E...

08. jan 2021

Nytt droneregelverk – nå må «alle» registrere seg

Fra 1. januar 2021 trådte et nytt felleseuropeisk regelverk for droner i kraft i Norge. Alle piloter med en drone som har kamera, eller som veier 250 gram eller m...

06. jan 2021

Ny gebyrforskrift for 2021

Samferdselsdepartementet vedtok den 21. desember 2020 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2021. Forskriften trer i kraft 1. januar 2021 og erstatter f...

22. des 2020

Konsekvenser av brexit for sertifikater

Storbritannia går ut av EU 31. januar 2020. EU og Storbritannia har blitt enige om en avtale som skal gjelde i en overgangsperiode fra 1. februar 2020 og i alle f...

22. des 2020

Luftfartstilsynet utsteder tvangsmulkt til SAS

SAS må betale 1 million kroner i tvangsmulkt for ikke å ha gjennomført nok refusjoner innenfor fristen som angis av flypassasjerforordningen.

17. des 2020 - pressemelding
Side