Nyheter

Søk i registrerte fly!

Luftfartstilsynet fører Norges luftfartøyregister (NLR). NLR er et register over norske sivile luftfartøy med alle eiere. Nå er registeret mer tilgjengelig for al...

27. jan 2022

Målrettet sikkerhetsarbeid gir resultater

Åtte år etter den første sikkerhetsstudien for innlandshelikoptre, ble det i 2021 gjennomført en ny studie. Den konstaterer at sikkerheten, generelt, er økt vesen...

27. jan 2022 - pressemelding

Positiv covid-test – når kan jeg jobbe (fly) igjen?

Luftfartstilsynet mottar en del spørsmål om hvilke regler som gjelder for gjenopptakelse av arbeid for piloter, kabinbesetningsmedlemmer og flygeledere som har te...

14. jan 2022

Lengre saksbehandlingstid

Luftfartstilsynet oppgraderer for tiden vårt arkivsystem. Dette medfører dessverre forsinkelser i vår saksbehandling.

05. jan 2022

Nasjonal flysikkerhetsplan

Sikkerhet er Luftfartstilsynets høyeste prioritet. Vi har nå publisert en oppdatert nasjonal flysikkerhetsplan for å vise hvilke områder vi vil prioritere de nest...

03. jan 2022

Luftfartskonferansen 2022 utsatt til mai

Luftfartskonferansen som skulle vært i januar er utsatt til 10. og 11. mai.

22. des 2021

Droner: Spesifikk søknader og saksbehandlingstid

Ved årsskiftet 2021/2022 utløper den nasjonale RO-godkjenningen for de aller fleste droneoperatørene. Med unntak av noen svært få som flyr sivil statsluftfart, vi...

22. des 2021
Side