Hopp til innhold

Nyheter

Opptak fra webinar - Elektronisk synlighet og U-space

22. februar 2024 gjennomførte vi webinar om elektronisk synlighet og introduksjon av U-space. Dette er nye løsninger for å hindre sammenstøt mellom luftfartøy. Vi...

23.02.2024

Nå publiserer vi rapporter og vedtak etter arbeidsmiljø- og HMS-tilsyn

Luftfartstilsynet fører kontroll med at selskaper som sysselsetter besetningsmedlemmer oppfyller krav til helse, miljø og sikkerhetslovgivningen. Nå publiserer vi...

22.02.2024

Luftfartstilsynet har ilagt eier av et luftfartøy overtredelsesgebyr på 15 000 kr

I juli 2023 ble eieren av et luftfartøy ilagt et overtredelsesgebyr på 15 000 kr av Luftfartstilsynet, som følge av bruk av luftfartøyet uten gyldig luftdyktighet...

19.02.2024

Enighet om luftfartsoperasjoner i høyere luftrom

Medlemsstatene i EU, USA, Canada, Japan, Storbritannia samt Norge, står bak en felles uttalelse som støtter International Civil Aviation Organization (ICAO) sitt ...

09.02.2024

Privatflyging i lav høyde – Pilotsertifikat tilbakekalt i 16 måneder

I januar 2023 ble et pilotsertifikat etter vedtak fra Luftfartstilsynet tilbakekalt i 16 måneder som følge av alvorlige brudd på krav til minstehøyde.

09.02.2024

Endringer i forskrift om luftfartshinder

Luftfartstilsynet annonserer nye forskriftsendringer fra 1. januar 2024, for å styrke sikkerheten rundt luftfartshindre. Endringene inkluderer oppdaterte merkekra...

30.01.2024

Ny gebyrforskrift for 2024

Samferdselsdepartementet har vedtatt ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2024.

02.01.2024
Side