Nyheter

Bakgrunnsdokumentasjon vedrørende helikopterulykken

På grunn av mange henvendelser legger vi ut Luftfartstilsynets dokumenter knyttet til LN-OFU.

03. sep 2019

NFMS er Norges nye flymedisinske senter

Frem til juni var Flymedisinsk Institutt (FMI) på Blindern det eneste flymedisinske senteret i Norge hvor trafikkflygere og flygeledere hadde mulighet til å gjenn...

26. jul 2019

Saksbehandlingstid i sommer

I juli og begynnelsen av august vil det generelt kunne være noe lengre saksbehandlingstid for behandling av saker. Vi oppfordrer derfor til at søknader og andre h...

03. jul 2019

Telefontid for ubemannet luftfart

Det er innført telefontid på seksjon for ubemannet luftfart. Avdelingen kan nås via resepsjonen på 755 85 000 tirsdager og torsdager mellom kl. 10.00 og 14.00.

25. jun 2019

Regulering av dronetrafikk uten bruk av restriksjonsområder

Bruken av droner og ubemannede luftfartøy er i dag utbredt i Norge. Luftfartstilsynet har lagt til rette for flyging med droner, når dette skjer på en sikker og h...

20. jun 2019

Nytt EU-regelverk for droner fra 1. juli 2020

Det nye regelverket vil gi nye muligheter for bruk av droner, men stiller også strengere krav til dokumentasjon og kompetanse.

14. jun 2019

Norge blir europeisk satsingsområde

Luftfartstilsynet og det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) har inngått en forpliktende avtale som skal sette fart på arbeidet med elektrifisering av luftfarte...

06. jun 2019 - pressemelding
Side