Hopp til innhold

Nå publiserer vi rapporter og vedtak etter arbeidsmiljø- og HMS-tilsyn

To inspektører fra Luftfartstilsynet gående ved en flyplass
Luftfartstilsynet er også arbeidstilsyn for besetningsmedlemmer. Foto: Deadline

Luftfartstilsynet fører kontroll med at selskaper som sysselsetter besetningsmedlemmer oppfyller krav til helse, miljø og sikkerhetslovgivningen. Nå publiserer vi rapportene fra disse tilsynene for å fremme kunnskap, læring og erfaringsoverføring mellom selskapene.

En vanlig misforståelse Luftfartstilsynet møter ute blant besetningsmedlemmer, er at arbeidsmiljølovgivningen ikke gjelder for ansatte i lufta.  

Det er helt riktig at deler av arbeidsmiljøloven er unntatt besetningsmedlemmer, men dette gjelder i all hovedsak bestemmelsene for arbeidstid. Arbeidstidsordninger for flyvende personell reguleres av felleseuropeisk operativt regelverk. 

Som arbeidstilsyn for besetningsmedlemmer fører Luftfartstilsynet tilsyn med bransjen med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. 

Klikk her for å se de publiserte tilsynsrapportene