Nyheter

Gratis seminar om flyskoler (DTO)

Vi har gleden av å invitere til seminar om DTO 17. mars 2019. Seminaret vil bli arrangert ved Thon hotell Arena i Lillestrøm. Du finner program og ytterligere det...

14. jan 2019

Ny HMS-forskrift for besetningsmedlemmer

Arbeids- og sosialdepartementet vedtok 20. desember 2018 forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter for sivil luftfart mv. Gjennom forsk...

08. jan 2019

Ny forskrift om gebyr

Samferdselsdepartementet fastsatte den 20. desember 2018 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2019. Forskriften vil bli publisert på www.lovdata.no og ...

31. des 2018

Glem kule dronebilder av nyttårsrakettene

Det er forbudt å fly hobbydronen når det er mørkt. Ulykker med droner kan føre til fatale ulykker. Vis dronevett på nyttårsaften.

20. des 2018

Nytt regelverk om flyskolar i januar 2019

Ein DTO er ein organisasjon (flyskole) som utfører bestemte aktivitetar i tråd med Kommisjonsforordning (EU) No 216/2008 (Basisforordningen) utan førehandsgodkjen...

19. des 2018

Oppretter restriksjonsområder over Oslo-området samt over åtte fengsler

For å ivareta sikkerheten i luftrommet og beskytte viktige samfunnsmessige interesser under blant annet statsbesøk eller alvorlige trusselsituasjoner, har Luftfar...

10. des 2018

Veileder for vinterflyging 2019

Veilederen for vinterflyging er utarbeidet sammen med Norges Luftsportforbund, AOPA Norway og EAA 573.

30. nov 2018
Side