Nyheter

Datoer satt for Luftfartskonferansen 2023

25. og 26. april arrangeres Luftfartskonferansen i Bodø.

30. nov 2022

Tilbakekall av pilotsertifikat på grunn av lavtflyging

En pilot fikk i desember 2021 tilbakekalt sitt pilotsertifikat i et vedtak fra Luftfartstilsynet som følge av alvorlige brudd på krav til minstehøyde. Etter at ve...

28. nov 2022

ICAO eLibrary

ICAO har etablert et digitalt bibliotek der man får gratis lesetilgang til traktater og konvensjoner innenfor luftfartsområdet.

24. nov 2022

Slik flyr du drone trygt!

Det har vært mye fokus på droneflyginger i det siste, og da særlig av den ulovlige sorten. Som droneoperatør er du ansvarlig for å følge dronereglene. Følg disse ...

10. nov 2022

Overtredelsesgebyr på grunnlag av flyging uten gyldig luftdyktighetsbevis

Eier av et norskregistrert luftfartøy ble i september 2022 ilagt et overtredelsesgebyr for bruk av luftfartøyet uten gyldig luftdyktighetsbevis. Eier var også pil...

26. okt 2022

Lansering av ny Securityportal

Luftfartstilsynet lanserer nå en ny versjon av Securityportalen. Portalen er primært etablert for å kunne gjøre security-regelverk og beredskapsinformasjon bedre ...

26. okt 2022

Luftfartstilsynet gir SAS tvangsmulkt

Tvangsmulkten er en reaksjon på at SAS ikke har tilbakebetalt refusjonskrav som er fremmet av kunder i forbindelse med pilotstreiken i sommer.

19. okt 2022 - pressemelding
Side