Nyheter

Skolesjefseminar 2020

Luftfartstilsynet ønsker å invitere til seminar for skolesjefer ved ATO i Bodø, 30. januar 2020.

31. okt 2019

EASA har kommet med mer informasjon om det nye droneregelverket som blir gjeldende fra 1. juli 2020

Fra 1. juli 2020 vil det nye EU-regelverket som regulerer droner bli gjeldende, også i Norge. Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA har publisert veiledningsmat...

22. okt 2019

Cabin Safety Workshop

Velkommen til Cabin Safety Workshop i regi av Luftfartstilsynet - en temadag for fag, erfaringsdeling, spørsmål og diskusjon.

21. okt 2019

Hva betyr brexit for norsk luftfart?

EU og Storbritannia ble i vår enige om en ny dato for Storbritannias uttreden fra EU – 31. oktober 2019, denne ble senere forlenget til 31. januar 2020. Hvis Stor...

17. okt 2019

Luftfartstilsynet arrangerer oppfriskningsseminar for kontrollanter

Luftfartstilsynet ønsker å invitere til oppfriskningsseminar i Luftfartstilsynets lokaler i Bodø, 12. til 13. november 2019.

11. sep 2019

Flere trenger bakgrunnssjekk

Etter endringer i security-regelverket trenger nå flere grupper av personell å få gjennomført bakgrunnssjekk.

09. sep 2019

Bakgrunnsdokumentasjon vedrørende helikopterulykken

På grunn av mange henvendelser legger vi ut Luftfartstilsynets dokumenter knyttet til LN-OFU.

03. sep 2019

NFMS er Norges nye flymedisinske senter

Frem til juni var Flymedisinsk Institutt (FMI) på Blindern det eneste flymedisinske senteret i Norge hvor trafikkflygere og flygeledere hadde mulighet til å gjenn...

26. jul 2019
Side