Hopp til innhold

Nyheter

Norske flysikkerhetsresultater 2021

Norske flysikkerhetsresultater 2021 er publisert! For å bidra til et tilfredsstillende sikkerhetsnivå innen norsk luftfart skal Luftfartstilsynet være en aktiv på...

15.06.2022

Sikkerhetsprisen 2021 gikk til Flysikkerhetsforumet

Innlandshelikopter-segmentet er den kommersielle delen av luftfarten som har hatt den største forbedringen i sikkerhetsresultater de siste årene. I dag fikk Flysi...

11.05.2022

Etablerer grønt luftfartsprogram

(Bodø 10.05.22) Avinor, Luftfartstilsynet, Norsk Industri og SINTEF går sammen om å etablere et grønt luftfartsprogram. Programmet skal bidra til at Norge kan ta ...

10.05.2022

Ny § 26 i forskrift om luftromsorganisering (BSL G 4-1)

Samferdselsdepartementet fastsatte 15. desember 2021 en ny forskrift om luftromsorganisering. Forskriften fastsetter rammene for hvordan det norske luftrommet org...

02.05.2022

Flere kurs for droneoperatører

I mai og juni arrangerer vi flere kurs for droneoperatører. Vi inviterer til nye kurs i godkjenningsprosessen i spesifikk kategori, inkludert SORA-metoden. Vi kjø...

26.04.2022

Luftfartskonferansen 2022

10. og 11. mai vil Luftfartstilsynet nok en gang ønske velkommen til Luftfartskonferansen – den viktigste møteplassen for norsk luftfart.

23.03.2022

Restriktive tiltak mot Russland på luftfartsområdet

Det har siden 28. februar 2022 vært flyforbud for russiske flyginger i norsk luftrom. Forbudet gjelder for alle typer flyging, for eksempel kommersielle ruteflygi...

28.02.2022
Side