Hopp til innhold

Overtredelsesgebyr til Convers Avia Airlines

Bilde tatt fra under et flygende helikopter

Luftfartstilsynet har i januar 2024 ilagt den russiske helikopteroperatøren Convers Avia et overtredelsesgebyr på 50.000 NOK for flyging i lav høyde.

Overtredelsesgebyret er ilagt på bakgrunn av at Convers Avia forsettlig har utført en helikopterflyging i en høyde langt mindre enn 300 m (1 000 fot) over bygninger, kjøretøy og personer. Flygingen skjedde i forbindelse med et arrangement i Barentsburg på Svalbard i mai 2023.

Operatører fra land utenfor EU/EØS må ha trafikktillatelse fra Luftfartstilsynet for å utføre kommersielle flyginger innenfor norsk territorium, inkludert Svalbard. Luftfartstilsynet har i trafikktillatelsen til Convers Avia blant annet satt vilkår om å følge gjeldende flygeregler som angitt i AIP Norge. Vi har i saken konstatert at operatøren har brutt gjeldende bestemmelser om minstehøyder ved at flyging ble gjennomført i lav høyde over bygg, personer og kjøretøy. Med dette foreligger det også brudd på vilkår satt i trafikktillatelsen.

Vi ser generelt alvorlig på klare brudd på minstehøyder, og vi ser tilsvarende alvorlig på dette som nå anses som brudd på vilkår i trafikktillatelsen. Overtredelsesgebyr på kr 50 000 er gitt til operatøren på denne bakgrunn. Vedtaket om overtredelsesgebyr er ikke påklaget.

Overtredelsesgebyr er en reaksjonsform Luftfartstilsynet skal vurdere dersom noen har brutt en plikt eller et forbud. Vi viser til Luftfartstilsynets reaksjonspolicy.