Nyheter

60 dager fengsel for falsk pilotsertifikat

En pilot ble i januar 2020 i Øst-Finnmark tingrett dømt for blant annet å ha forfalsket sitt pilotsertifikat og forsøk på å bruke det falske sertifikatet hos en p...

24. feb 2021

75 dager fengsel for beruset flytekniker

En flytekniker som i januar 2020 utførte arbeid på et fly på Torp ble i januar 2021 i Agder lagmannsrett dømt til 75 dager fengsel. Etter en forskriftsendring i 2...

24. feb 2021

Sikkerhetsprisen 2020 går til safety manager i Widerøe, Bjørn Johansen

Bjørn Johansen har i mange år vært en markant person i flysikkerhetsarbeidet innenfor norsk luftfart. Han har som mangeårig flyger i Widerøe og mer enn 20 år i ro...

26. jan 2021 - pressemelding

Luftfartskonferansen 2021 | DIGITAL

Konferansens hovedtema er «Luftfartens kriseår: utfordringer, muligheter og fremtidsaspekter».

25. jan 2021

Luftfart og brexit

Storbritannia forlot EU-samarbeidet 1. februar 2020. EU og Storbritannia ble før det enige om en overgangsavtale som skulle gjelde til og med 31. desember 2020. E...

08. jan 2021

Nytt droneregelverk – nå må «alle» registrere seg

Fra 1. januar 2021 trådte et nytt felleseuropeisk regelverk for droner i kraft i Norge. Alle piloter med en drone som har kamera, eller som veier 250 gram eller m...

06. jan 2021

Ny gebyrforskrift for 2021

Samferdselsdepartementet vedtok den 21. desember 2020 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2021. Forskriften trer i kraft 1. januar 2021 og erstatter f...

22. des 2020
Side