Hopp til innhold

Nyheter

Restriktive tiltak mot Russland på luftfartsområdet

Det har siden 28. februar 2022 vært flyforbud for russiske flyginger i norsk luftrom. Forbudet gjelder for alle typer flyging, for eksempel kommersielle ruteflygi...

28.02.2022

Søk i registrerte fly!

Luftfartstilsynet fører Norges luftfartøyregister (NLR). NLR er et register over norske sivile luftfartøy med alle eiere. Nå er registeret mer tilgjengelig for al...

27.01.2022

Målrettet sikkerhetsarbeid gir resultater

Åtte år etter den første sikkerhetsstudien for innlandshelikoptre, ble det i 2021 gjennomført en ny studie. Den konstaterer at sikkerheten, generelt, er økt vesen...

27.01.2022 - pressemelding

14 dager fengsel for flyging med ulovlig ombygget flymotor

En mann ble i desember 2021 i Hordaland Tingrett dømt til 14 dagers ubetinget fengsel for at han som eier, bruker og fartøysjef gjennomførte flere flyturer med et...

22.12.2021 - pressemelding

Sikring av virksomheten mot dataangrep

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) registrerer for tiden mange forsøk på dataangrep mot norske virksomheter, og mange av disse er knyttet til en spesifikk sårbarh...

16.12.2021

Overtredelsesgebyr til Silk Way West Airlines

Luftfartstilsynet har ilagt Silk Way West Airlines et overtredelsesgebyr på 500.000 NOK for gjentakende og forsettlige brudd på støyforskriften ved Gardermoen.

16.12.2021 - pressemelding

Regelverksprat er ute med ny episode

Datakriminalitet er en økende trussel og luftfarten er intet unntak. I denne episoden av Regelverksprat snakker vi om cyber security og det nye regelverket som ko...

12.11.2021
Side