Hopp til innhold

Luftfartstilsynet støtter omstillingen til grønnere luftfart

Snuten og propellen på et elektrisk mikrofly

Norge forplikter seg til grønnere luftfart med én milliard kroner avsatt i Nasjonal transportplan 2025–2036. En viktig milepæl i omstillingen til null- og lavutslippsteknologier. Luftfartstilsynet fokuserer på innovasjon og samarbeid for en bærekraftig fremtid.

Vi står foran en kostbar og krevende omstilling til grønnere luftfart, så i dag er vi veldig glade for at det i Nasjonal transportplan for 2025–2036 er satt av én milliard kroner til å støtte fremskyndet innfasing av null- og lavutslippsløsninger. I Luftfartstilsynet har vi arbeidet bredt og internasjonalt for økt produksjon og bruk av bærekraftige flydrivstoff, samt for å berede grunnen for helt nye teknologier som elektrifiserte og hydrogenbaserte løsninger. En viktig erfaring fra arbeidet så langt er at vi må samarbeide på tvers og i nye konstellasjoner for å øke hastigheten på omstillingen – og ikke minst at vi fra myndighetssiden må være koblet på i innovasjonsprosessene for å kunne akselerere utviklingen.

Fremover vil vi i Luftfartstilsynet være spesielt opptatt av å legge til rette for testing, kunnskapsutvikling og sertifisering av nye drivstoff og nye teknologier – og ikke minst samarbeide tett med aktørene i luftfarten for en sikker integrering av nye løsninger.

Publisert: 22.03.2024